Handel med skulder från sms lån

Den ökande mängden aktörer på marknaden och det stigande sammanlagda värdet på de summor som branschen omsätter har lett fram till dels en ökad omsättning för de befintliga verksamheterna och dessutom till att flera nya sorters företag har framträtt. De låntagare som haft otur eller varit oförsiktiga nog att skuldsätta sig över sin betalningsförmåga riskerar […]

Nya krav för sms lån

De i ständigt ökande antal aktörer av sms lån som idag figurerar på lånemarknaden har inneburit en ökad flexibilitet i det stora hela och ökad tillgänglighet för kunden. Låntagare som tidigare av en eller annan anledning inte haft tillträde till marknaden har nu fått möjligheter som var avsevärt färre förunnat för inte alltför länge sedan. […]