Sms lån och nya möjligheter för arbetslösa

Att tala om sms lån som en möjlighet när det gäller arbetslösa kan vid första anblick te sig en smula magstarkt, kanske till och med motsägelsefullt. När man i media och andra sammanhang talar om att ansöka om sms lån utan inkomst så är det inte sällan, för att inte säga ofta, något som handlar […]

Nya långivare förbättrar villkoren?

Sms lån har sedan begreppet myntades blivit för många synonymt med oansvarigt spenderande låntagare och förslagna och oärliga kreditgivare. Det har till och med gått så långt att sms lån har använts som metafor när något oansvarigt ska beskrivas, gärna då som en motpol till metaforens avsändares underförstådda hederlighet ska framhållas. Hur vederbörandes goda förmåga […]

Sms lån i en självsanerande bransch

Sedan sms lån uppstod både som både som begrepp och som ett effektivt och revolutionerande alternativ på lånemarknaden så har det omgivits av en mängd rykten och uppfattningar, inte sällan negativa sådana. Människor som hamnat i skuldfällor upphör aldrig att vara något som fascinerar och engagerar, det finns till och med tv-program som avhandlar ämnet […]