Ränteavdrag för 100 miljoner för snabblån

För alla kostnadsräntor finns möjlighet att göra ränteavdrag. Det gäller såväl bolån på ansenliga summor som snabblån på betydligt mindre belopp. Alla långivare är skyldiga att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket med uppgifter om debiterad ränta och detta belopp kvittas sedan mot inbetald skatt i deklarationen vilket ger lägre skatt totalt sett. För ett enskilt snabblån […]