Ett år efter räntetak i Sverige – Ny lag i Finland

Lag räntetak Finland

Den 1 september 2019 trädde en ny lag om sänkt räntetak för smslån i kraft i grannlandet Finland – exakt ett år efter att reglerna för smslån skärptes i Sverige. I lagen fastställs ett övre tak för krediträntan, som för konsumtionskrediter tidigare låg på 50 procent, men som numera ligger på 20 procent. Övriga kostnader […]

Ta dig ur ekonomisk dipp med smslån

Smslån på rätt sätt

Smslån är ett begrepp som många fruktar inom bank- och finansvärlden. På grund av dess högkostnadskrediter har det vuxit fram en viss skepticism gentemot lånetypen och huruvida de verkligen är lönsamma vid behov av ekonomiskt stöd. Det finns dock flera situationer där ett mindre lån kan vara ett användbart verktyg för att ta sig ur […]