Konsumtionslån – riskabelt för unga låntagare?

Budget som håller

Enligt den senaste analysen från Finansinspektionen (FI) så har man (återigen) kunnat konstatera att unga låntagare, där framför allt de med oregelbunden inkomst löper generellt sett en betydligt högre risk att drabbas av ekonomiska problem. Ovanstående gäller särskilt i de fall där de så kallade konsumtionslån utgör en större del av den finansiella skuldbördan, något […]

Vilka är de primära skillnaderna mellan snabb- och privatlån?

smslån snabbt

Man brukar säga att “ett kärt barn har många namn”, något som stämmer in ganska väl på snabb- och privatlån. Listan på synonymer och abbreviationer när det kommer till dessa två kan göras lång! Vi ska dock ej fokusera på benämningarna i fråga utan i stället på att mer konkret belysa de primära skillnaderna mellan […]