3 nya trender för kreditkort

Det sker mycket på marknaden för kreditkort just nu. Konkurrensen tätnar, fler nischaktörer dyker ständigt upp och nya regleringar på EU-nivå skapar nya förutsättningar. De senaste månaderna har vi kunnat identifiera ett antal ganska tydliga trender som gäller för de flesta kreditkort. Vissa trender är till din fördel, medan andra i stället innebär nackdelar. Här är tre av de tydligaste trenderna. Kanske har du redan uppmärksammat någon av dem?

Lägre återbäring på inköp

Sedan den 1 januari 2017 gäller nya EU-gemensamma regler kring så kallade förmedlingsavgifter. Regelverket kring detta är ganska krångligt, men kontentan är att kortutfärdarnas möjlighet att ta ut avgifter från själva handlarna har minskat. Det innebär i sin tur att möjligheterna att ”dela ut” en del av denna vinst till kunderna minskar.

De nya reglerna träffar framför allt kreditkort som har en relativt sett hög återbäring i procent. OKQ8 var först ut med att sänka återbäringen från 1% till 0,5% på alla inköp. Preem och Shell har sedan följt efter. Idag finns det i princip inget kreditkort som ger 1% i återbäring.

Pilar boxar

Mer omfattande rabattprogram

En del av de kortutgivare som har skurit ned på återbäringen har i stället presenterat andra belöningsmöjligheter. Shell har till exempel infört en produkt som man kallar Bonuspumpen. Detta belöningsprogram ger fördelar för den som använder sitt kreditkort för att tanka på just Shell.

I övrigt är det nu mer fokus på rabattprogram än vad det har varit tidigare. Det handlar framför allt om så kallade cashback-program. Idén är att du vid köp av varor och tjänster hos vissa handlare får en viss återbäring på ett antal procent. Ibland kan du få din cashback registrerad automatiskt. Andra gånger måste du exempelvis gå via en viss länk för att den ska registreras. Din cashback hanteras på så sätt att avdragen rabatt räknas av din skuld.

Exempel: Du köper en hotellnatt för 1500 kr med ditt kreditkort. Din cashback för köpet är 10%, vilket motsvarar 150 kr. Om du har en skuld på 10 000 kr på kreditkortet blir det totala kreditbeloppet att betala 9 850 kr.

Färre avgifter

Årsavgifter, växlingsavgifter, avgifter för kontantuttag, aviavgifter – användning av kreditkort kan medföra en hel mängd extra (och onödiga) avgifter. Det har alltid funnits kreditkort med ett minimum av avgifter, men på senare tid har antalet kortutgivare som skär i samlingen avgifter ökat ganska dramatiskt. Framför allt börjar årsavgifterna att försvinna. Att det kan betyda att krediträntan höjs är en annan sak. Det är även vanligt att avgifter för kontantuttag fasas ut. Notera att detta dock bara gäller för kontantuttag inom Sveriges gränser.

Jämför och omvärdera

Som synes är marknaden för kreditkort inte likadan i dag som för bara något år sedan. Det innebär att det kreditkort du använder mest idag kanske inte är optimalt för dig och hur du vill använda ditt kort.

En god idé är att en gång varje år se över ditt behov och försöka identifiera det kreditkort som passar dig bäst. Om du redan har just det kortet i plånboken behöver du inte göra någon förändring. Om du emellertid upptäcker att du kan få betydligt större fördelar med ett annat kort, bör du fundera på att byta.