Allt du behöver veta om inflationen i Sverige

Du kanske har läst om att Sverige ligger en bra bit under Riksbankens ”inflationsmål”, men vad innebär egentligen det? Vilket är målet och hur påverkar det dig som konsument och Sveriges ekonomi i stort?

Inflationen i Sverige

Vad är inflation?

Inflation innebär att den allmänna prisnivån ökar, vilket gör att du kan köpa färre varor och tjänster med samma mängd pengar. En vara eller tjänst blir helt enkelt dyrare och pengarna minskar pengarna i värde.

Det är kanske inte något du som konsument tänker på dagligen, men faktum är att inflationen påverkar det dagliga livet och det är viktigt att ekonomin är i balans och att inflationen är på en bra nivå. Riksbanken har därför styrmedel som används för att kontrollera inflationen, där den absolut viktigaste är reporäntan.

Hur använder Riksbanken räntan för att påverka inflationen? Jo, om inflationen är låg, det vill säga under målet på 2%, sänks vanligtvis reporäntan. Effekten blir då att det blir billigare att låna pengar, vilket stimulerar konsumtion på marknaden. Är inflationen hög görs istället det motsatta och reporäntan höjs.

Inflation är något som händer hela tiden, antingen genom små eller större händelser på marknaden. Mindre händelser kan vara stor efterfrågan och att företagen inte hinner producera i samma takt. Det kan också vara att kostnader för produktion stiger på grund av att produktionen kostar mer än beräknat.

Större händelser kan både vara saker som sker nationellt eller internationellt, som rekordlåga elkostnader eller globala virusutbrott – som vi ju sett på senare tid och som spelat en viktig roll i dagens inflation.

Inflationstakten i Sverige

Idag ligger Sveriges inflationstakt på 1,2 %, vilket är en bra bit under inflationsmålet. Riksbanken arbetar för en stark och säker ekonomi och har därför som mål att inflationen i Sverige ska ligga på 2 %. Detta anses vara ett lagom mål för Sveriges utveckling, även om inflationen kan pendla en aning runt detta.

Riksbankens bedömning är att Sverige är på god väg mot inflationsmålet ”på sikt”. I december höjdes reporäntan till noll från att ha varit negativ och vid senaste mötet i år gjordes inga ändringar. Detta trots att vi är långt under inflationsmålet. Sett till den normala logiken borde en låg inflationstakt mötas av en sänkt reporänta, men detta var alltså inte något som i det här fallet ansågs nödvändigt och ge rätt effekt.

Vi är i Sverige vana vid en expansiv penningpolitik med låga räntor på marknaden och det är enligt Riksbanken troligt att dessa räntor även kommer att befinna sig på en låg nivå ett antal år framöver. Det finns alltså inte någon anledning till oro i det korta perspektivet för dig som konsument och låntagare.

Påverkan på ekonomin kan dock bli kännbar i samband med att virusutbrott leder till stängda fabriker och oro på börsmarknaden, vilket kan leda till konkurser och få en negativ spiral att ta fart på marknaden.