Allt om nya Public Service-avgiften

Om du har en TV-mottagare eller en enhet som kan likställas med en sådan är du idag skyldig att betala avgift för TV-licens. Idén är att avgiften ska gå till den verksamhet inom public service som staten driver. Det handlar bland annat om SVT och SR. I framtiden kommer emellertid inte bara de som har en TV-mottagare att tvingas bekosta public service. Den nuvarande avgiften kommer nämligen att ersättas med en skatt. Regeringen anger visserligen att det fortfarande handlar om en avgift, men i praktiken är den en skatt.

Det finns en hel del frågetecken kring den nya ordningen. Framför allt är det många som vill veta om skatten kommer att kosta mer än vad avgiften gör idag. Denna fråga ska vi besvara här nedan tillsammans med några ytterligare centrala frågeställningar.

lagförslag om skatt

Vem ska betala skatten?

Den nya skatten tar inte sikte på innehavet av en TV-mottagare. I stället riktas den mot alla individer över 18 år i Sverige som har en beskattningsbar inkomst. Den som exempelvis går i gymnasiet och inte har någon lön har ingen beskattningsbar inkomst och behöver inte betala skatten. Den som har inkomster från a-kassa ska betala, men den som bara har exempelvis försörjningsstöd behöver inte betala. Pensionärer kommer att träffas av den nya skatten precis som alla andra över 18 år.

Hur hög blir skatten?

Enligt det lagförslag som ligger kommer skatten att uppgå till en procent (1%) av den beskattningsbara inkomsten. Emellertid finns ett maxtak på 1300 kr per år för att de som tjänar mest inte ska behöva betala orimligt höga belopp.

Exempel: Du tjänar 250 000 kr per år på ditt arbete. Enligt grundregeln blir din skatt för public service därmed 2500 kr. Skatteverket drar dock av endast 1300 kr.

Den som har mycket låga inkomster kommer att få en reducerad skatt. Det är idag något oklart hur beräkningen kring reduktioner kommer att se ut.

Idag är TV-avgiften på 2400 kr. Den betalas per hushåll oavsett hur många som så att säga delar på avgiften och oavsett hur många TV-mottagare som finns i hushållet. Med den nya skatten kommer en del hushåll betala mindre medan en del kan få betala betydligt mer. Det är det faktum att skatten tas ut på individnivå som ger denna skillnad.

Exempel: Ett hushåll består av fem personer, varav två vuxna förvärvsarbetande, ett hemmaboende barn som förvärvsarbetar och två mindre barn. Alla tre förvärvsarbetande kommer upp i maxtaket, vilket innebär att den totala utgiften för public service-skatten blir 3900 kr.

Hur tas skatten ut?

Alla uträkningar kommer att göras av Skatteverket och totalsumman kommer att redovisas i deklarationen. Du får alltså inget inbetalningskort eller liknande.

Som deklarant behöver du inte göra något själv. Om deklarationen visar ett överskott dras skatten av från detta. Om du i stället har ett underskott adderas skatten till din skatteskuld.

När ska man börja betala?

Enligt regeringens lagförslag ska de nya reglerna börja gälla från och med den 1 januari. Den första gången du rent praktiskt kommer att komma i kontakt med skatten är emellertid vid deklarationen våren 2020.