Appar för veckopeng – två alternativ

Det blir mindre vanligt att ge barnen veckopeng i sedlar och mynt. I stället köper vi föräldrar lördagsgodiset, leksaken eller biobiljetten med våra betal- eller kreditkort. Det gör att barnen inte får den där första nyttiga kontakten med pengar som är så viktig för att förstå dess både faktiska pengavärde och symbolvärde.

Idag finns flera appar som syftar till att göra det enklare för föräldrar att betala ut veckopeng. Apparna har också en annan aspekt, nämligen att ge barnen en grundläggande privatekonomisk utbildning. Här berättar vi mer om apparna Gimi och Handelsbankens Barnapp. Med stor sannolikhet får dessa pionjärer snart sällskap av betydligt fler aktörer.

smslån.nu veckopeng appar

Gimi

Gimi (tidigare Veckopengen) har en slogan som lyder ”Financial superskills for life!”. Med denna slogan vill man belysa att appen kan ge barn och ungdomar kunskaper om privatekonomi och verktyg som är nyttiga när man sedan tar steget ut i vuxenlivet. Appen är just ett verktyg – den är inte kopplad till några riktiga konton.

Så här använder du Gimi

Det finns två huvudavdelningar i Gimi och de är öppna för barn i alla åldrar. Avdelningarna är ”tjäna” och ”spara”. Under rubriken tjäna kan du som förälder ställa in veckopeng eller månadspeng samt ge förslag på uppdrag mot belöning. Uppdragen kan vara både enstaka och återkommande, och de kan handla om att städa rummet eller hjälpa till med disken. Alla intjänade pengar samlas i en virtuell pott och barnet kan sätta upp valfria sparmål med bild och text.

Gimi har stöd för ränta, det vill säga att barnet kan få ränta på sina sparade pengar. Det är en innovativ funktion som gör att barnet redan i tidig ålder kan bekanta sig med fenomenet och se ränteexempel.

Som sagt är appen inte bara en slags kassabok i mobilt format. Hela idén med den är att ge kunskap om privatekonomi. Av den anledningen finns en värld av nyttig information att ta del av i appen.

Appen Gimi finns till både Android och iOS och kan laddas ner från Google Play respektive App Store/iTunes. Den är gratis att ladda ner och använda.

Barnappen från Handelsbanken

Handelsbankens variant på en barnapp för ekonomi är, precis som Gimi, ett program där pedagogiken har fått ta stor plats. Här presenteras de olika avdelningarna på ett tydligt sätt, och med rubriker som ”Mina pengar”, ”Sparmål” och ”Uppdrag” är det enkelt att följa med. Det går också att göra en hel del personliga inställningar och anpassa grafiken i appen.

Så här använder du Barnappen

Idén är att appen ska vara en digital spargris. Just sparandet är i centrum och barnet uppmanas sätta upp sparmål att sikta mot. För att uppmuntra till sparande har Handelsbanken också gjort det enkelt att lägga in uppdrag med åtföljande ekonomisk belöning. Någon funktion för ränta, såsom Gimi kan ståta med, finns emellertid inte.

Det finns i skrivande stund ett stort problem med appen, och det är att den endast hanterar fiktiva pengar (trots att den är skapad av en bank!). Det ligger dock i planerna att appen i framtiden ska kunna kopplas till både föräldrarnas och barnens konton i banken.

Barnappen från Handelsbanken finns till iOS och Android. Du laddar ner den gratis via App Store/iTunes respektive Android. Viktigt att komma ihåg är att du som förälder måste vara kund och kunna identifiera dig med BankID.

Ekonomiskola för barn

Visst ska barn få vara barn så länge som möjligt, men det skadar inte att ge dem insikt i frågor kring pengar. Oavsett om vi tycker att det är bra eller inte, är frågor om pengar aktuella varje dag.

Så, hur kan man närma sig ämnet på ett naturligt sätt? Och, finns det strategier för att göra allt lite roligare och mer intressant? Här är sex tips på aktiviteter/situationer lämpliga för introduktion av ekonomi och sparande.

Önskelistor och presenter

Barn har alltid många önskningar och det de vill ha vill de ha precis nu. Det kan vara något knepigt att få barnen att förstå att pengar ”inte växer på träd”, men det är nyttigt att förklara lite kring sparande.

Betala räkningar tillsammans

Ingen tycker om räkningar, men ur ett pedagogiskt perspektiv finns få ekonomiskolor som är så effektiva som att vara med när föräldrarna betalar räkningar. Barnen får då svart på vitt på vilka räkningar som finns och innebörden för hushållet.

Reklam

Chansen är stor att dina barn tar del av stora mängder reklam exempelvis på TV eller på YouTube. Det kan vara en god idé att berätta för barnen vad reklam och annonser är för något, och vad syftet är.

Visa olika sorters pengar

Spara mynt och sedlar och se till att ta några kvitton när du handlar. Med hjälp av de faktiska fysiska pengarna och kvittona kan du berätta och beskriva vilka olika sorters pengar som finns.

Jämför priser i mataffären

Mataffären är ett utmärkt laboratorium för lärande inom ekonomi. Till exempel kan du låta barnen jämföra priser på jämförbara produkter. Det kan till och med bli en rolig och spännande utmaning för dem. Att följa en inköpslista och en budget för inköpen kan vara extrakurs för de lite äldre barnen.