Begränsa marknadsföring av kredittjänster

Per Bolund (MP) har nyligen lämnat in en proposition till riksdagen om att begränsa marknadsföringen av kredittjänster vid e-handel. Grunden är att man vill att betalningsalternativen ska presenteras på ett visst sätt. Tjänster som innebär kreditköp ska inte vara först i listan och inte heller vara förvalda. Om förslaget godkänns sker ändringarna i lagen om betaltjänster och det påverkar även marknadsföringslagen.

Marknadsföring krediter e-handel

Bakgrunden till förslagets uppkomst är att kreditskulderna i Sverige ökar. Kronofogden rapporterar att konsumentskulderna idag utgör 18 procent av hushållens skulder. Bara hos kreditbolaget Klarna, som erbjuder sådana tjänster, har medianskulden ökat från 1 816 kronor år 2016 till 4375 kronor år 2019.

Klarna är en stor aktör på både svenska och internationella marknaden och det är många svenskar som i kassan väljer deras förvalda betalalternativ ”få först, betala sen”. Det är en enkel och populär lösning där man först får hem produkterna och sedan betalar inom 14 dagar utan någon extra kostnad. För den som vill skjuta på skulden innebär det en avgift och man kan även välja att utöka krediten med nya köp.

Detta kan innebära att man bygger upp en skuld som kan ta lång tid att betala i sin helhet då det även tillkommer ränta och avi-avgifter. Regeringen vill att det som presenteras i betalningsalternativen ska vara kontrollerat och göras på ett visst sätt när det gäller e-handel. Alternativ utan kredit ska visas överst och det ska inte finnas risk att konsumenten råkar välja ett förvalt betalsätt som kan leda till kreditskuld.

Klarna motsätter sig propositionen

Att lagstifta om detta är i Klarnas mening inte en bra lösning och man har tidigare haft diskussioner med politiker kring hushållens skuldsättning. Om lagförslaget skulle gå igenom skulle det påverka möjligheten att marknadsföra deras ”få först, betala sen”-lösning så som det görs idag. Då det är en kreditlösning kommer den att synas som ett alternativ längre ner, vilket kommer påverka hur mycket den används.

Om förslaget går igenom är tanken att lagen kommer att vinna laga kraft den 1 juli 2020. I sådana fall kommer både betaltjänst- och marknadsföringslagen bli justerade utifrån de nya regleringarna.