Fakta om sms lån 2015

SKEF, som är den samlande branschorganisationen för sju av de största aktörerna inom sms lån och snabblån, har precis publicerat en sammanställning med intressant statistik kring hur lånemarknaden såg ut 2015 och hur den utvecklades jämfört med 2014. I rapporten kan vi bland annat läsa att:

  • Utlåningen ökar
  • Det är personer mellan 26-35 som tar flest sms lån
  • Män är något överrepresenterade bland låntagarna
  • Antalet ärenden som går till Kronofogden minskar
  • Mer än hälften av ansökningarna beviljas inte
  • Medel- och medianinkomsten bland låntagarna är något lägre än genomsnittet i samhället.

bild på man som söker smslån

Snittåldern än 37 år

Det har länge funnits en allmän idé bland press och politiker att det framför allt är unga vuxna som ansöker om sms lån. Visst är sms lån ett ganska vanligt sätt för unga att få ett tillskott till hushållskassan, men det är åldersgrupperna 26-35 år och 36-45 år som står ut från mängden och snittåldern (både beviljade lån och avslag) är strax över 37 år. Lägger vi därtill att män är något överrepresenterade i den totala kundstocken kan vi dra slutsatsen att den ”typiske” låntagaren vad gäller sms lån är en man i 30-årsåldern. Vi kan också se att medelinkomsten bland dem som ansöker om lån (omkring 246 000 kr före skatt, eller strax över 20 000 kr i månaden) bara är strax under genomsnittet bland alla i arbetsför ålder i Sverige som helhet (22 500 kr).

25% fler lån 2015

Av SKEFs siffror är det tydligt att antalet utbetalade lån ökar. För 2015 skickades totalt närmare 520 000 fakturor ut av de till SKEF anslutna långivarna. Det motsvarar en ökning med 25% jämfört med 2014. Ökningen av antalet kan visserligen till viss del förklaras med att fler lån ska betalas tillbaka på två, tre eller ännu fler månader, men även om vi skulle rensa statistiken från dessa lån torde vi kunna se en markant ökning i utlåningen. Tyvärr kan vi i SKEF:s statistik inte se någon jämförelse mellan år när det gäller snittet på kreditbeloppet, men siffran för 2015 är 4183 kr.

Färre ärenden hos Kronofogden

Andelen ärenden av det totala antalet lån som gick hela vägen till Kronofogden 2015 var 6,5% (eller ungefär vart 15:e lån). Det är en hög siffra, men samtidigt är den betydligt lägre än siffran för 2014. Skillnaden är faktiskt hela 27%. En anledning kan vara att lagstiftaren har skärpt kraven på hur kreditkontroller ska göras.