Faktura

I ungefär samma skede som du får ett beviljat lån utbetalt kommer du också att tillställas en betalningsinstruktion i form av en faktura eller avi med betalningsplan. Är löptiden för lånet endast 30 dagar får du bara en faktura. Ska du betala tillbaka över flera delbetalningar får du en faktura/avi per betalningstillfälle. Fakturan/fakturorna skickas idag vanligtvis med e-post, men hos vissa långivare kan du begära att du får dem i brevlådan (normalt mot en avgift).

Med löptider på över 30 dagar kan du vanligtvis betala även på andra sätt än bara mot faktura. Autogiro och e-faktura är två alternativ. I vår genomgång här nedan kan du läsa mer om det mesta som har att göra med återbetalning av smslån.


Det här finns med på fakturan/avin

En faktura för ett smslån måste självklart innehålla alla de uppgifter som enligt lag ska finnas med. Det handlar bland annat om vad fakturan avser, priset, fakturadatum, förfallodatum, långivarens adress och organisationsnummer, med mera. Förutom detta ska fakturan också specificera låneavtalet. Skuldebrevet och långivarens standardavtal preciserar villkoren för lånet, men de övergripande uppgifterna måste också finnas på fakturan.


Alternativ för betalning

Med en faktura på e-post eller i brevlådan kan du betala precis på samma sätt som du betalar en vanlig räkning. Du fyller i mottagare, belopp och OCR-nummer för att göra betalningen. Löper lånet på en lite längre tidsperiod, är det emellertid betydligt smidigare att använda sig av antingen autogiro eller e-faktura, inte minst eftersom du då normalt slipper betala aviavgift för varje betalning. Aviavgiften kan uppgå till mellan 30-50 kr, och över tid blir det ganska betydande summor.

Om du kan använda autogiro ges du normalt möjlighet att anmäla det i samband med att ditt lån betalas ut. Det är inte krångligare än att ange någon extra bankuppgift och godkänna att långivaren får dra avtalat belopp från ditt konto vid respektive betalningsdag. E-faktura är en nästan lika smidig lösning. Skillnaden jämfört med autogiro är att du måste godkänna varje betalning i särskild ordning.

Det är idag också ganska vanligt att du kan betala dina lånefakturor direkt på långivarens webbplats. Det gäller särskilt de smslån som är konstruerade som kreditkonton. Med sådana lösningar kan du betala även på andra sätt än genom bankkontot, till exempel med kreditkort.


Betaltid och förlängning

Betalningstiden för fakturan anges indirekt genom förfallodatum. Detta är alltid minst 30 dagar efter fakturadatum och din betalningstid för en lånefaktura är alltså 30 dagar.

Om du under betalningstiden upptäcker att du inte kommer att kunna betala i tid kan du ha möjlighet att förlänga ditt lån. Om det är möjligt kan det framgå på fakturan hur du ska göra för att addera en viss tid till låneperioden. Majoriteten av långivarna anger ett par, tre alternativ, såsom till exempel 7 dagar, 14 dagar och 30 dagar. Priset för förlängning ska tydligt framgå så att du vet vad du betalar extra för att skjuta upp betalningen. I praktiken ingår du ett nytt avtal med långivaren, varför du i de flesta fall ska ange ett särskilt OCR-nummer vid betalning.


Avgifter vid dröjsmål med betalning

Dröjsmålsränta är en slags straffränta som en borgenär kan ta ut vid försenad betalning. Att borgenären har rätt att ta ut denna framgår av räntelagens 3 §. Långivaren kan också ta ut 60 kr i ett fast belopp i påminnelseavgift/förseningsavgift, men endast om det är tidigare avtalat. Det finns alltid med en skrivning om detta i lånevillkoren som du godkänner för att få lånet utbetalt.

Majoriteten av långivarna tar ut en dröjsmålsränta på 2,5% per månad vid försenad betalning. Sett i förhållande till påminnelseavgiften är denna kostnad normalt ganska försumbar. Förutom dessa kostnader kan också inkassoavgift och avgifter för upprättande av amorteringsplan tillkomma. Uppgifter om det behöver inte listas på fakturan.


Dröjsmålsränta och avgifter, Exempel:
Påminnelseavgift/förseningsavgift: 60 kr
Dröjsmålsränta: Normalt 2,50% per månad
Inkassoavgift: 180 kr
Avgift för att upprätta avbetalningsplan: 170 kr