Fördröjningar hos CSN tvingar studenter till lån

På grund av coronapandemin är det i år rekordmånga som vill gå en utbildning. Många har blivit arbetslösa eller permitterade och tar då chansen att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning helt.

Till höstens högskoleutbildningar är det nära 307 000 personer som har antagits. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen står distansutbildningarna för. Dessa har ökat med en femtedel sedan i fjol. Ökningen har lett till ett stort tryck på högskolor och CSN.

Hos CSN har den kraftiga ökningen av antalet sökanden märkts av i form av långa handläggningstider.

Läs mer: Så får du pengarna att hålla under studietiden

Studenter som saknar csn i en föreläsningssal

Slopat fribelopp leder till fler ansökningar

I en artikel i Expressen säger Klas Elfving, pressekreterare på CSN att det beror på att fler har sökt, men också på att fribeloppet för studiemedlet slopats”. Det gör att alla, oavsett inkomst, kan få studiemedel.

Det är många studenter som under hösten känt av fördröjningarna hos CSN. Vid en komplett ansökan är det 8 av 10 sökanden som får besked inom en veckas tid. Men det är när ansökan behöver kompletteras som det kan bli problematiskt. Idag är det en femtedel av alla ansökningar som behöver kompletteras.

För dessa studenter blir väntetiden istället fyra till sex veckor – och i enstaka fall även längre än så.

Studenter tvingas låna för att få ihop ekonomin

På grund av de långa handläggningstiderna är det enligt Expressen flera studenter som behövt ta ett lån. Pengarna räcker helt enkelt inte till för att täcka alla utgifter under tiden de väntar på besked från CSN.

När beskedet väl kommer finns det i heller inga garantier för att man faktiskt har blivit godkänd att få studiemedel. Har man till exempel tidigare misslyckats med kurser, eller inte skött sina återbetalningar till CSN, finns en risk att man nekas studiemedel. Då kan situationen bli långt mer ohållbar för studenten.

CSN försöker korta ner handläggningstiderna

CSN har vidtagit åtgärder för att försöka korta handläggningstiderna. Bland annat anställdes 60 nya handläggare för att kunna hantera höstens ansökningar. Trots det är det fortfarande så många som 55 000 studenter i Sverige som väntar på besked från CSN om huruvida de ska beviljas någon ersättning.

En väntan som för många studenter är väldigt påfrestande för ekonomin. ”Siffran kan tyckas vara hög, men det är alltid många studerande som får vänta på besked på grund av kompletteringar under hösten. För fyra veckor sedan var den siffran 68 000. Så vi hanterar fler och fler ärenden”, säger Klas Elfving.

Läs mer: Så sparar du till kontantinsatsen som student