Guide till hur du förhindrar nya lån

Att kunna ta ett lån när behov uppstår är en fördel. Det är dock alltid viktigt att tänka igenom hur tvingande behovet faktiskt är. En inte oansenlig mängd lån, och särskilt smslån, används till konsumtion, och att ta ett lån med det syftet kan inte rekommenderas. Smslån fyller en funktion i dagens ekonomiska samhälle, men det är viktigt att använda lånetypen på rätt sätt. Sms lån bör användas endast för akutfall och i lägen då du vet att du kan betala tillbaka. Om du kommer i ett läge då du tar lån på lån för att finansiera konsumtion kan situationen snabbt bli besvärlig.

Här är en komplett guide till hur du kan förhindra att du tar nya smslån. Den är indelad i tre avsnitt, eller tre nivåer med ett annat sätt att se på saken, enligt nedan. Idén är att du kan börja fundera på det första steget för att sedan, vid behov, gå vidare. I artikeln kan du läsa om hur du gör för att:

  • Ta ansvar för din ekonomi
  • Spärra ditt personnummer hos långivare
  • Spärra kreditupplysningar

sluta ta lån

Ta ansvar för din ekonomiska situation

Om du ser smslån som ett enkelt sätt att snabbt få pengar att konsumera, är chansen stor att din ekonomi är svag och mycket sårbar. Om du inte har egna pengar att använda för att exempelvis köpa kläder eller betala för nöjen, bör du inte ta lån, oavsett typ. Du försätter dig då nämligen i en sits då du inom kort måste betala extra för konsumtionen. Alla lån är ju förenade med kostnader, och smslånen är absolut inget undantag.

Successivt lånande för konsumtion gör inte bara att du får ökade kostnader. Det gör också att du får mindre pengar till det vardagliga livet. Risken finns att det blir svårt att betala räkningar, att handla livsmedel till hushållet, med mera.

Det första steget i att förhindra nya lån är att ta ansvar för den egna ekonomin. Din ekonomi, inklusive utgifter för nöjen och mer lyxbetonad konsumtion, ska helt enkelt gå ihop utan att du ska behöva låna. Om så inte är fallet idag finns inget annat att göra än att skära bort på all onödig konsumtion.

Ett givet tips i sammanhanget är att göra en budget. Detta verktyg är till för att du ska se dina inkomster och utgifter och kunna ställa dem i relation till varandra. Prova att sätta ihop en sammanställning av dina inkomster och utgifter för att få svar på frågan vart pengarna egentligen tar vägen. Titta särskilt på dina utgifter inom den kategori som kan benämnas som ”övrigt”. Kanske har du möjlighet att göra prioriteringar här för att finansiera den lite mer lyxbetonade konsumtionen utan att behöva låna?

Spärra personnummer hos långivare

En långivare måste alltid bevilja en önskan om borttagande av/spärr av personnummer. Det är en regel som har funnits länge, och i och med GDPR har den skärpts ytterligare. Effekten blir att du inte längre kan medges lån hos denna långivare.

Om du sedan tidigare är kund hos en långivare för smslån är det bara att ringa till kundtjänst eller skriva e-post för att spärra personnummer. Långivaren är då skyldig att omedelbart radera dina uppgifter och lägga in en spärr för ditt personnummer.

Den här metoden kan fungera för dig som vill sluta låna och som tidigare primärt har använt dig av en eller ett par långivare. Vill du spärra ditt personnummer hos flera långivare på en gång kan du med fördel skriva ett e-postmeddelande som du skickar iväg till ”alla” dina befintliga långivare. Det är möjligt att du hos någon aktör kan behöva komplettera med exempelvis inloggning via BankID eller inskickande av kopia på körkort/ID-kort. I så fall kommer långivaren att kontakta dig i särskild ordning.

Spärra kreditupplysningar hos kreditupplysningsföretagen

Att spärra kreditupplysningar är något som rekommenderas om du är utsatt för eller riskerar att utsättas för bedrägeri. Denna mer drastiska metod för att säkra skydd mot ID-stölder med mera kan emellertid också användas för att helt förhindra alla ekonomiska frågor som kräver en kreditupplysning, däribland lån.

En spärrad kreditupplysning innebär att en bildlig röd lampa lyser hos kreditupplysningsföretagen när långivaren gör en kreditkontroll. Effekten blir att långivaren inte kan gå vidare med kreditkontrollen och den sökande nekas lån. Den här metoden omöjliggör att du kan ta ett nytt lån.

Rent konkret ska du anmäla att du vill lägga till en bedrägerispärr. Detta kan du göra via såväl e-post som telefon. Gör du denna anmälan hos UC AB gäller den automatiskt även för Creditsafe, Decidas, Syna och Bisnode Kredit. Kontaktar du någon av de fyra sistnämnda gäller spärren endast kreditupplysningar hos respektive kreditupplysningsföretag.

Viktigt att känna till är att spärren endast gäller i 14 dagar åt gången. Det är endast om du kan skicka in en polisanmälan som den kan förlängas (då upp till fem år).

Sammanfattning
För att sluta låna bör du alltid börja med att få en bild av din ekonomi och fundera kring varför du lånar. En analys av ditt sätt att hantera pengar kan räcka ganska långt.

De mer tekniska stegen handlar om att på olika sätt spärra din kreditupplysning. Du kan göra detta både hos enskilda långivare och generellt genom kreditupplysningsföretagen.