Hur gör du med det ökade barnbidraget?

Den 20 mars betalades de extra 200 kr i barnbidrag per barn ut för första gången. Höjningen var efterlängtad eftersom det var första gången på över tio år som barnfamiljer fick en extra förstärkning. Om du har ett eller flera barn har du med största sannolikhet märkt att du har fått lite mer att röra dig med. Frågan är vad du har gjort med de extra hundralapparna hittills, och om du har någon plan för hur du kommer att använda dem i framtiden?

barn som torkar sedlar på tvättlina

Du behöver varje krona

Visserligen motsvarar tillskottet på 200 kr inte den ökning av de generella prisnivåerna som har skett det senaste decenniet, men det handlar ändå om en relativt stor slant. 200 kr per barn och månad blir 2400 kr per år och det är pengar som alla föräldrar får ta del av.

Att regeringen tog fram förslaget om en höjning av barnbidraget beror på att det är många barnfamiljer som har en besvärlig ekonomisk situation. För dessa kan höjningen vara det som fordras för att ekonomin ska gå ihop utan att man behöver låna. Om detta gäller för dig ska du givetvis använda pengarna till hushållets löpande ekonomi. Emellertid kan du fundera på om det finns möjlighet att placera exempelvis halva barnbidraget på ett sparkonto för att också bygga upp en buffert.

Du sparar till familjen

Om din ekonomi är sådan att höjningen mer blir en bonus än ett oumbärligt tillskott till hushållskassan, finns många sätt att disponera pengarna. Du kan till exempel lägga undan hela eller delar av barnbidraget för sparande för familjeaktiviteter. Tillskottet kan kanske utgöra en grundplåt för den årliga sommarsemestern eller någon annan aktivitet.

Du sparar till barnen

Det är många föräldrar som använder hela eller delar av barnbidraget för barnspar på lång sikt. Det är ett riktigt bra sätt att använda bidraget eftersom kontinuerligt sparande under lång tid kan ge mycket stora summor. Om du redan idag sparar till barnen kan du använda de extra två hundralapparna för att utöka sparandet så att totalen växer ännu mer.

Exempel: Om du idag har en treåring och börjar spara 300 kr i månaden kommer ditt barn ha cirka 94 000 kr på kontot på 18-årsdagen om vi förutsätter en avkastning på 7% per år. Det är ett något försiktigt antagande sett till börsens utveckling de senaste decennierna. Om du adderar det höjda barnbidraget kommer ditt barn ha cirka 157 000 kr på kontot om 15 år. Det kan räcka ganska långt när ditt barn ska ta steget ut i vuxenlivet.

Om du bara sparar höjningen, det vill säga 200 kr per månad, blir totalen cirka 63 000 kr på 18-årsdagen.

Du konsumerar

I det fall din ekonomi är så robust att 200 kr i det stora hela varken gör till eller från, finns självklart alla möjligheter att konsumera mer. Samtidigt är det viktigt att du gör ett faktiskt och medvetet val kring hur du använder pengarna för att få full kontroll över ekonomin. Om du låter det höjda barnbidraget adderas till en allmän ram för konsumtion har du inte gjort något aktivt val. Om du i stället bestämmer dig för att använda pengarna för en rolig aktivitet med barnen en gång i månaden har du gjort ett aktivt val och du vet precis vart pengarna går.