Konsumtionslån – riskabelt för unga låntagare?

Enligt den senaste analysen från Finansinspektionen (FI) så har man (återigen) kunnat konstatera att unga låntagare, där framför allt de med oregelbunden inkomst löper generellt sett en betydligt högre risk att drabbas av ekonomiska problem.

Budget som håller

Ovanstående gäller särskilt i de fall där de så kallade konsumtionslån utgör en större del av den finansiella skuldbördan, något som för övrigt på senare år spridit sig som en löpeld bland den yngre populationen.

Läs även: Stor ökning av ärenden till inkasso spås till hösten

Så varför händer det som inte bör hända?

Om man börjar med den första och mest uppenbara anledningen till att de yngre tenderar ofta att hamn på efterkälken och kämpar med sin ekonomi beror på att de sällan har en fast anställning att luta sig emot.

Den andra anledningen innebär att yngre tenderar ofta att handla impulsivt, än att i stället reflektera över hur mycket konsumtionslånet i fråga kommer att kosta dem i slutändan. Man bemödar sig sällan med en kostnadskalkyl utan tenderar att dyka in i det hela med huvudet före.

Tredje och sista anledningen är att yngre populationen tenderar att ha ett sämre konsekvenstänk än i jämförelse med den äldre populationen. Enligt flera vetenskapliga studier så tenderar individer att uppnå finansiell mognad först vid 25-års åldern.

Vid första anblicken så skulle man kunna få uppfattningen att detta gäller för högre konsumtionslån, men faktum är att unga tenderar att drabbas av ekonomiskt dilemma även vid betydligt lägre belopp. Det finns ett flertal olika anledningar till att just unga drabbas.

Bidragande faktorer

En annan aspekt som man måste komma ihåg är att unga individer kan ha andra bakomliggande finansiella problem såsom olika former av beroenden och dylikt vilka, försätter dessa individer i en prekär situation och således tvingar de att ansöka om konsumtionslån.

För att vi ska kunna komma underfund med det hela och stoppa en hel generation från att skuldsätta sig innan de ens hunnit uppnå mognadsålder, så måste kreditgivare bli mer rigorösa på att kontrollera de sökandes kreditförmåga.

Det ska exempelvis inte räcka med att uppvisa en inkomst utan man ska även behöva redogöra för hur länge denna inkomst gäller samt också hur stor buffert man har tillgång till för närvarande. En plan på att återbetala lånet helt enkelt, för att förhindra luftslott och ogenomtänkta spenderplaner.