Låneförmedlaren Trustbuddy i konkurs

Tvärtemot vad namnet på låneförmedlaren signalerat så har det kring den omtalade firman uppdagats oegentligheter och företeelser som drabbat trovärdigheten för Trustbuddy så hårt att man nu har gått i konkurs.

Det var efter att bolaget upptäckt vad man kallar ”allvarliga oegentligheter” som det konstaterades att fortsatt verksamhet inte är möjlig. Vad som kommer att ske i det långa loppet, i synnerhet ur kundsynpunkt, är fortfarande för tidigt att säga men klart är att inspektioner med kort varsel kommer att genomföras, inte bara mot verksamhet som har med Trustbuddy att göra utan även mot liknande bolag.

Dessutom finns all anledning att tro att Trustbuddys konkurs kommer att väcka stor uppmärksamhet och branschens trovärdighet kommer att få sig en törn. Hur detta förtroende ska kunna återupprättas är det ännu för tidigt för att någon ska kunna uttala sig om.

Affärsidé

Trustbuddys affärsidé var att erbjuda tjänster online som syftade till att förmedla lån privatpersoner emellan. Transaktioner som rent konkret innebar att folk lånade pengar av varandra till ränta. Denna ränta i sin tur låg på nivåer som i mångt och mycket låg lika högt som de lån som brukar kallas sms lån. Räntenivåerna hamnade inte sällan på hundratals procent av lånesumman.

Upprinnelsen till kraschen

Det som rent konkret har hänt är att det pågått utlåning mot långivarnas medgivande, i många fall, vad det verkar, ens utan dessas vetskap. Man beräknar att det på detta vis kommit att saknas 44 miljoner kronor samtidigt som bolaget har nästan lika mycket pengar i portföljen som inte kan spåras till någon särskild långivare.

Kunder har berättat att man kunde låna ut pengar till bolaget och förvisso få uppåt 20 procent i vinst men att man också var tvungen att vänta länge innan man kunde få de pengarna tillhanda. Vittnesmål från kunder som fått vänta i åtskilliga månader och nu kanske aldrig får se sina pengar har framförts.

Vilka drabbas?

Det är ännu för tidigt för att riktigt se alla de följder som kraschen kommer att få men man beräknar att ungefär 3500 långivare är berörda i nuläget. Enligt avtal så har utlånaren haft rätt att avgöra när han eller hon inte velat låna ut mer men vad det verkar så har utlåning ändå skett, utlåning som alltså inte kommit pengarnas ägare till godo utan istället gått till bolaget. Ett förfarande som självklart får rättsliga påföljder.

Röster i branschen talar om att kraschen kommer att påverka förtroendet för liknande verksamheter, även om dessa inte på något vis ägnat sig åt den typ av oegentligheter som uppdagats i samband med Trustbuddy. Det dåliga rykte som exempelvis sms lån gett lånebranschen, något som så sakteliga har börjat ändra sig till det bättre i allmänhetens ögon kan naturligtvis växa igen. Detta kan givetvis få, åtminstone på kort sikt, ekonomiska konsekvenser och man gissar att konkurrenterna till Trustbuddy och liknande aktörer på marknaden kommer att agera för att vinna tillbaka det förtroende som denna krasch onekligen skadat.

Dessutom kommer de andra bolagen i branschen att granskas av Finansinspektionen (FI)och vi kommer sannolikt att få anledning att återkomma både till detta och till det som uppdagas när affären kring Trustbuddy klargjorts.