Legitimering

När du ansöker om sms lån måste du genom legitimering bekräfta för kreditgivaren att denne har rätt uppgifter att gå vidare med i kreditkontrollen. Utan legitimering kan inte processen gå vidare. Innan du får ditt lån utbetalt måste du också underteckna det skuldebrev som ligger till grund för låneavtalet. Vid ansökan om smslån online kan du inte genomföra legitimering på det traditionella sättet med ID-kort/körkort och inte heller fysiskt underteckna ett skuldebrev. I stället sker dessa moment helt digitalt.

Det vanligaste sättet att både göra sin legitimering och teckna lånet är via e-legitimation och BankID. Emellertid finns även alternativa metoder. I den här artikeln beskriver vi kort de olika legitimeringsmetoderna och hur de fungerar rent praktiskt.

MAn visar upp sin legitimation

Legitimering BankID

BankID är ett system för säker legitimering online. Systemet är det absolut största och såväl storbankerna som ett antal nischbanker erbjuder sina kunder möjligheten att ordna med denna typ av digital legitimation. Med BankID kan du göra en enkel legitimering hos inte bara din bank utan även hos myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan samt tusentals webbtjänster av olika slag.

BankID är också det första valet hos de flesta långivare inom smslån. Den absoluta majoriteten av långivarna har stöd för denna metod av legitimering och du kan normalt använda dig av vilken av de tre tillgängliga varianterna som helst.

Du kan använda legitimering genom BankID på tre sätt:
1. På kort
2. På fil
3. Via app i mobilen (mobilt BankID)

Har du ett bankkort och använder en bankdosa för att logga in på din bank kan du använda tjänsten via kortet. Ett annat alternativ är att använda BankID på fil. Då laddar du ner en liten fil tillsammans med ett säkerhetsprogram till din dator för att sedan ange ett lösenord. I fortsättningen gör du din legitimering genom att skriva in ditt lösenord.

Mobilt BankID är den klart vanligaste metoden just nu. Med denna metod sker legitimering genom ett lösenord i en app. Har långivaren en mobilanpassad webbplats eller till och med en egen app sker allt sömlöst och det tar bara några sekunder att både göra den initiala ID-kontrollen och signeringen av det färdiga digitala skuldebrevet. Du kan givetvis också kombinera metoden Mobilt BankID med ansökan på din dator.

Så här sker legitimering med BankID

Här följer en kort steg för steg-guide till hur legitimering med de tre olika typerna av e-legitimation fungerar. Notera att beskrivningen är generell och det kan finnas vissa skillnader beroende på vilken bank du har.

På kort
1. Välj bank
2. Stoppa i kortet på bankdosan och välj login alternativt tryck på den siffra på bankdosan som motsvarar det valet
3. Fyll i din pin-kod och säkerhetskoden
4. Fyll i svarskoden

På fil
1. Välj bank och klicka på fortsätt
2. Vänta tills säkerhetsprogrammet öppnas eller öppna det manuellt
3. Skriv in ditt lösenord

Mobilt BankID
1. Välj att du vill signera/underteckna med mobilt BankID
2. Fyll i ditt personnummer
3. Öppna BankID-appen på din smartphone
4. Skriv in ditt lösenord

Legitimering via sms och telefon

När fenomenet smslån dök upp 2006 var e-legitimation inte möjligt och det naturliga sättet att legitimera sig var via sms. Denna möjlighet finns fortfarande kvar, men i mycket mindre utsträckning. Hos de långivare som tillåter legitimering via sms sker kontrollen normalt genom två enkla steg:
1. Fyll i ditt mobilnummer på ansökningssidan
2. Invänta meddelandet och skriv sedan den kod du finner där i avsett fält på sidan.

För att kunna använda sms som metod för legitimering gäller det att du har ett mobilnummer som går att koppla till dig personligen. Det går alltså inte att ansöka om smslån via kontantkort. Genom att du använder ett nummer som är skrivet på dig får långivaren den information som behövs för att gå vidare med handläggningen.

Alla som ansöker om smslån är inte helt bekanta med vare sig e-legitimation eller sms, utan vill hellre använda vanlig telefon. Det är något som ett antal långivare har uppmärksammat och det är idag fullt möjligt att genomföra ID-kontrollen vid ansökan via telefon. Vad som sker är att du blir uppringd av en handläggare som ställer en del kontrollfrågor för att förvissa sig om att du är den du utger dig för att vara. För själva signeringen av skuldebrevet går det emellertid inte att använda telefon. Vilka alternativ som står till buds upplyser handläggaren om.