Många unga har inget buffertsparande

Varningarna kring ungas sparande, eller brist på detsamma, har duggat tätt de senaste åren och nu har Svenska Dagbladet presenterat en ytterligare undersökning som visar att det är illa ställt med många unga vuxnas ekonomi. Särskilt gäller det frånvaron av en buffert att ta till när det kommer oförutsedda utgifter.

Det är Alektum, som är ett inkassoföretag, som har frågat totalt omkring 2000 personer i åldrarna 18-30 år om synen på den egna ekonomins bärkraftighet. Resultaten av undersökningen visar att omkring 30% av de tillfrågade – vilket bör förmodas vara ett relativt exakt tal även för befolkningen som helhet – har mycket begränsat med sparmedel. Faktum är att denna tredjedel av alla unga vuxna inte skulle kunna betala en utgift på 10 000 kr. Alternativet blir då att låna av familj/vänner eller ansöka om ett sms lån vilket ger upphov till ytterligare en belastning på ekonomin.

Hur stor bör bufferten vara?

Det går inte att säga exakta siffror kring hur mycket i sparade medel som är lämpligt. Det beror nämligen helt och hållet på vilken livssituation man befinner sig i. En ung vuxen med anställning som har ett billigt boende behöver till exempel förmodligen inte en lika stor buffert som en villaägare med barn. Huvudsaken är att bufferten kan täcka de oförutsedda utgifter som garanterat uppkommer förr eller senare.

Att starta ett buffertsparande är en enkel historia. För att se till att pengarna verkligen går till sparande och inte används för konsumtion är det klokt att anmäla en automatisk överföring till ett sparkonto. Det behövs inte särskilt stora summor i sparande varje månad för att de sparade pengarna efter en tid ska fungera som just en buffert.