Mikrolånen är tillbaka

När små lån utan säkerhet introducerades i Sverige för över tio år sedan var benämningen ofta smslån. Anledningen var solklar – att skicka sms var ett sätt att ansöka om lån. Såsom alltid gäller med nyheter dök också andra benämningar upp. Vissa aktörer kallade sina lån för internetlån medan andra använde termen mikrolån.

Benämningen mikrolån försvann dock snart från långivarnas webbplatser för att ersättas med snabblån. Numera har den gamla benämningen emellertid fått en renässans. Anledningen är att långivare för små lån idag har en mängd olika erbjudanden med lån på olika belopp och behöver ett bra namn för de minsta lånen. Här kan du läsa om typiska egenskaper för mikrolån, vad du kan och bör använda dem till och vilka risker som finns förknippade med låneformen.

Mikrolånen är tillbaka

Mikrolån – snabba lån på mycket små belopp

Bredden i smslåneföretagens erbjudanden har verkligen exploderat de senaste åren. Hos en slumpmässigt utvald långivare kan du idag hitta så vitt skilda produkter som mikrolån, årslån, privatlån och kreditkonton. Dessa typer av lån har olika egenskaper. Det är till exempel inte mycket som mikrolånen och privatlånen har gemensamt och därför krävs mer specialiserade benämningar.

Karaktärsdragen för mikrolån är att de är på belopp mellan 500 – 3000 kr och att löptiden är 30 dagar. De flesta smslåneföretag följer, implicit eller explicit, denna mall och majoriteten av långivarna använder just namnet mikrolån. Så fort lånebeloppet är på mer än 3000 kr ”övergår” lånet i stället i en annan form. Det kan då handla om exempelvis kvartalslån som ska betalas tillbaka över 90 dagar eller mer, alternativt årslån.

Eftersom lånebeloppen är så små är villkoren för att få låna mycket blygsamma. De flesta långivare ställer upp endast tre villkor, nämligen:
Minst 18 år
Mobilnummer och svenskt bankkonto
Deklarerad inkomst.

Betalningsanmärkningar kan i vissa fall godtas. Det går inte att säga något generellt kring betalningsanmärkningar och mikrolån, utan olika långivare har helt enkelt olika policys. Det vi kan säga är att mikrolån trots betalningsanmärkning kostar lite mer för dig som låntagare.

Ingen UC för mikrolån

Att ta en kreditupplysning via UC kostar en del pengar för smslåneföretagen. Dessutom finns det en efterfrågan på mikrolån utan UC. Det gör att långivarna endast mycket sällan vänder sig till UC för den kreditinformation som behövs. Om du skickar in en ansökan om att låna upp till 3000 kr är det oftast Bisnode eller Creditsafe som är de kreditupplysningsföretag långivaren samarbetar med. Vilken det är fråga om presenteras ofta ganska tydligt på långivarnas respektive webbplatser.

Det dyraste lånet

Ersättningen till långivaren för att man får chansen att låna är i form av ränta, och räntan beräknas utifrån en mängd faktorer. För mikrolån är risken att låntagaren inte betalar, alternativt inte betalar i tid, den absolut största risken. Utifrån de låga kraven på låntagarna är risken förhållandevis hög att betalning uteblir och det kompenserar långivaren för genom att ta bra betalt i form av räntor och/eller avgifter.

Långivaren vill också ha betalt för den tid och de resurser som tas i anspråk för att göra kreditkontrollen och betala ut pengarna. För ett stort lån blir denna kostnad försumbar i sammanhanget, men för mikrolån blir den i stället förhållandevis stor. Den största delen av kostnaden för ett mikrolån består faktiskt av långivarens ersättning för inhämtning av kreditupplysningar och så vidare.

Så här kan du använda mikrolån

Om du tittar in på valfri långivare för smslån kommer du att se att de minsta lånen presenteras som sätt att lösa tillfälliga svackor i ekonomin. Det är också så, och endast så, mikrolån bör användas. Ett lån på exempelvis 1000 kr kanske kan göra att du kan betala den där extra räkningen som måste betalas. Ett mikrolån på 2000 kr kanske innebär att du klarar ekonomin en månad då det är riktigt tufft ekonomiskt. Mikrolån bör aldrig användas som medel för konsumtion!

Viktigt att komma ihåg är att mikrolånens löptid är 30 dagar. Om du tror, vet eller misstänker att det kan bli svårt att betala tillbaka inom den tiden är produkten kvartalslån ett bättre alternativ.

Risker med mikrolån

Den stora risken med mikrolån på 500 – 3000 kr är naturligtvis att du inte lyckas betala tillbaka lånet senast på förfallodatumet för månadsfakturan. Följderna av utebliven betalning kan ganska snabbt bli både jobbiga rent ekonomiska och stressande rent psykiskt.

En försenad betalning kan också upplevas som argument för att ta ett nytt mikrolån för att betala det gamla. En sådan lösning är enbart av ondo. Risken för att komma in i en negativ lånespiral är nämligen stor.

Sammanfattning

Mikrolån är ett nygammalt ord för de minsta lånen utan säkerhet. De kännetecknas av att de understiger 3000 kr och att de ska betalas tillbaka med en månadsfaktura. Kraven som ställs på låntagarna är blygsamma och åldersgränsen är i de flesta fall 18 år. Vanligtvis tas ingen UC för kreditinformationen och lånet är det klart dyraste i smslåneföretagens portföljer.