Sjunkande priser på bostadsrätter i hela landet

Den som skulle köpa eller sälja bostad under 2017 minns med största sannolikhet det stora prisfall som inleddes under sommaren och som efter att ha planat ut kring årsskiftet legat kvar på samma platå i ungefär ett år, innan priserna återigen vände uppåt. Ett stort prisfall är köparens dröm och säljarens mardröm – och sommaren och hösten 2017 var inte rolig för de som var i fart att sälja sin bostad.

Nu spår SEB en dyster framtid för bostadsmarknaden återigen. De räknar med en nedgång på 15 procent. Svensk Mäklarstatistiks analyschef, Per-Arne Sandegren, tror också på en svacka på bostadsmarknaden, men menar att det är mycket svårt att sia om hur stor denna tillbakagång i priserna kommer att bli.

– Alla signaler pekar mot att hela samhällsekonomin kommer bromsa in, och det påverkar såklart bostadsmarknaden. Vi har sannolikt bara sett början på den här utvecklingen, säger han till Aftonbladet.

Gavlar på grått och orange svenska hus

Villornas prisutveckling släpar efter

Efter en lång tid av stadig uppgång på bostadsmarknaden har nu ett trendbrott skett – för första gången sedan marknaden återhämtat sig efter 2017 års prisfall har vi återigen fått en negativ prisutveckling. Det är priset på bostadsrätter som i april backade med en procent, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik.

När det gäller villor har det under samma period inte skett något prisfall ännu. Istället har priserna ökat med ungefär en procent. I storstäder som Stockholm och Malmö har priset på villor varit i stort sett oförändrat, medan det i Göteborg legat på plus en procent. Ytterligare försäljningar av villor i landet i stort har bidragit med att få upp siffran till en procent plus, trots att priserna stått stilla i Stockholm och Malmö.

Ofta sker det dock en viss eftersläpning av villapriserna i jämförelse med priset på bostadsrätter då villorna tenderar att inte svänga lika mycket åt endera håll i pris, förklarar Per-Arne Sandegren.

Många valde att sälja i april

I april såldes cirka 14 000 bostäder. Det är fler än vad som såldes samma månad både 2018 och 2019. En anledning till detta tros vara att vi har en skakig tid på bostadsmarknaden framför oss. På grund av detta vill allt fler säljare få till ett snabbt avslut för att inte riskera att bli stående med ett osäljbart objekt.

Detta kan också vara en anledning till den negativa pristrenden för bostadsrätter, då många säljare godtar ett lägre pris enbart för att få bostaden såld snabbt. Hur marknaden utvecklas återstår dock att se.