SKEF

Svenska Konsumentkreditföreningen Ekonomisk Förening, eller SKEF som de kallas i vardagligt tal, är en branschorganisation skapad av några av ledarna inom snabblånebranschen.

Snabblån, även kallat smslån, är något som under en lång tid varit mycket omdiskuterat. Till stor del på grund av dess höga omkostnader för kunden och på grund av att det har funnits många oseriösa aktörer ute på marknaden.

SKEF startade 2013 och har som syfte att visa på att det finns ett flertal seriösa aktörer inom branschen. De vill även sätta en hög standard för vad man kan förvänta sig av ett seriöst kreditbolag.

SKEF värnar också om kundens trygghet genom en rad olika villkor som måste uppfyllas av alla som vill bli medlemmar i organisationen. Dessa olika villkor syftar till kundens säkerhet.

Vad krävs för att få bli medlem hos SKEF?

För att bli medlem hos SKEF krävs att du uppfyller en rad olika kriterier. Några av dessa är:

– Registrering hos Finansinspektionen. Det krävs att man är registrerad hos Finansinspektionen, eller att man har ett tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse.

– Gemensam blockeringslista. Man måste använda sig av en gemensam blockeringslista, som markerar privatpersoner som har lånerelaterade problem. Dessa personer ska då nekas lån.

– Kreditupplysning. En kreditupplysning ska tas vid varje enskild låneansökan, för att säkerställa att kunden verkligen har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att klara av ett lån.

– Sund ekonomi. Bolaget måste ha en stabil ekonomi, och ett visst tillgängligt kapital ska finnas i bolaget. Denna summa är fastsatt av SKEF.

– Aktivt undvika Kronofogden. Kronofogden ska endast ses som sista utvägen för att få tillbaka en skuld, och ingen faktura får skickas till Kronofogden innan tidigast 30 dagar efter förfallodatum. Istället ska kreditbolaget verka för att en avbetalningsplan görs upp i samråd med kunden, så att denne i största möjliga mån undgår en betalningsanmärkning.

– Följa GDPR. Det bolag som är medlem hos SKEF ska arbeta enligt lagen om personuppgifter, och aktivt jobba för att deras kunders personuppgifter och bankuppgifter förblir skyddade. Deras personal ska dessutom vara utbildad för att kunna hantera personuppgifter på ett korrekt vis.

– Korrekt identifiering. Ett finansbolag får inte låna ut pengar till en person under 18 år. Ej heller ska de låna ut pengar till personer som inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna betala tillbaka lånet. Därför är en korrekt identifiering ett viktigt inslag för att motverka att personer som inte bör bli skuldsatta ändå blir det.

Logotyp av SKEF

Hur vet jag om ett kreditinstitut är medlem hos SKEF?

För att på enklast vis se om ett finansbolag är medlem hos SKEF, så kan man bara se efter deras logga på bolagets hemsida. Det är antingen en gul logga där det står SKEF, eller så är det ett litet runt sigill, som kallas för trygghetssigill. Det senare är ett litet runt, blått märke, där det står S.K.E.F inuti, och runt om sigillet står det ”Bra villkor och trygg kreditgivning”.