Stor ökning av ärenden till inkasso spås till hösten

Det har än så länge inte skett någon uppgång av antalet inkassofall, varken i mars, april eller maj. Det visar en undersökning som branschorganisationen Svensk Inkasso gjort. Trots det spår både Kronofogden och Svensk Inkasso en markant ökning av antal betalningar som går vidare till inkasso och Kronofogden i höst.

Anledningen är den ekonomiska kris som vi just nu befinner oss i. Eftersom denna fortfarande är i en relativ startfas finns en viss eftersläpning innan de förfallna betalningarna går vidare till inkasso.

Denna eftersläpningen beror på att räkningen först skickas ut med ett förfallodatum som ligger en viss tid fram i tiden. Om betalningen därefter uteblir skickas ett visst antal påminnelser ut, innan ärendet går vidare till inkasso. Därmed kan det ibland dröja flera månader innan räkningen blivit ett inkassoärende.

Erfarenheter från tidigare kriser visar att sjukdom och arbetslöshet är två saker som påverkar människors betalningsförmågan. Därför kan man även i denna kris vänta sig en försämrad betalningsförmåga.

Kronofogden logotyp

Foto: Krister Vikström / Kronofogden

Krediter i e-handeln mest problematiska

Framförallt snabba konsumtionskrediter inom e-handeln spås vara en viktig orsak till det ökade antalet inkassoärenden i slutet av året. I en artikel på Di säger Fredrik Lindström, ordförande i Svensk Inkasso:

”Generellt är det ju många kreditgivare i e-handeln som förmår folk att delbetala när de egentligen skulle kunna betala kontant. I många fall är det dåliga villkor med riktigt höga räntor och avgifter. Jag tror många problem kopplade till det kommer dyka upp”. Vid förlorat jobb är risken stor att de inte längre kan betala.

Stor ökning av konsumtionslån

Konsumtionslån står för nästan en femtedel av de svenska konsumenternas skulder, enligt en rapport från Finansinspektionen från 2019. Samma år var totala skulden hos inkassobolagen för de svenska hushållen hela 85,2 miljarder kronor, enligt Svensk Inkasso – i stort sett en fördubbling jämfört med för tio år sedan.

Till Di säger Fredrik Lindström: ”Hur mycket detta ökar 2020 beror delvis på i vilken utsträckning långivare ger dispens till låntagarna av hänsyn till pandemin”. Det är dock inte så att inkassobolagen gynnas av en ekonomisk kris – något som man kanske skulle kunna tro, eftersom fler räkningar förfaller till betalning.

Istället tenderar lönsamheten hos inkassobolagen att sjunka. Ofta läggs betalningarna nämligen upp som delbetalningar istället för att skickas vidare till Kronofogden, vilket kan leda till att antalet ärenden minskar.

Det trots en minskad betalningsförmåga hos hushållen.