Sveriges Konsumenter positiva till begränsning av snabblån

Möjligheten att ta ett snabblån har aldrig varit enklare än idag. Vare sig man använder nätet, ser på tv eller läser en dagstidning så är chansen stor att man ser en eller flera annonser gällande just snabblån.

Läs mer: Den nya snabblånelagen

lagförslag om skatt

Dessa har utformats för att vara enkla att förstå men det är inte alltid helt lätt att läsa allt det finstilta. Framför allt så riskerar man att hamna i problem om man väljer att ta flera olika snabblån på en gång.

Just därför så har konsumenterna flaggat för en reglering och begränsning gällande marknadsföringen av snabblån. Till att börja med så vill konsumenterna införa en reflektionsperiod där man helt erbjuder extra betänketid under kvällstid och helger, tider då man vet ekonomiskt utsatta personer är mest aktiva under.

Förbättringar för konsumenten

Man har även vidtagit mer adekvata åtgärder där den nominella räntan får ej vara högre än 40% över själva referensräntan, något som tillbaka i tiden saknades regleringar kring. Dröjsmålsräntan får heller inte överstiga 40% av referensräntan, också något som de saknades regleringar för tidigare.

Det finns även fördefinierade kostnadstak vilket innebär att konsumenten skall enligt lagen ej betala mer än 100 % av det lånade beloppet utöver själva lånebeloppet vill säga. Dessa åtgärder har medfört en mer kontrollerad marknad av snabblån och gjort konsumenterna mer medvetna om deras rättigheter.

Reklamerad reklam

Medan ovanstående regleras av lagen så återstår en vital punkt som praktiskt taget är omöjligt att reglera, nämligen marknadsföringen över nätet. Konsumenterna har flaggat för att begränsa marknadsföringen av snabblån till utsatta grupper, men hur åstadkommer man det?

Just därför så blir det extremt svårt och praktiskt taget omöjligt att reglera begränsningen av snabblån.

Man jobbar mer med att göra konsumenterna medvetna om vad som egentligen sker om de tar ett visst lån. Tydliga anvisningar om hur lånet som man ansöker om läggs upp samt vad det kommer kosta.

Dessa element finns redan idag men de är inte alltid så tydliga som är önskvärt. Summa summarum, det finns mycket utrymme för förbättringar, men utvecklingen går framåt i konsumentens linje. Med andra ord så kvarstår det ett gediget arbete innan man lyckas stabilisera marknaden av snabblån.