Tipset – Låt barn lära sig om ekonomi tidigt!

Hur ofta pratar du om ekonomi med dina barn? Pratade dina föräldrar någonsin om ekonomi med dig? Enligt en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna är det en klar majoritet av föräldrar som vill att deras barn ska lära sig mer om privatekonomi än vad de gör idag.

Endast fyra av tio i undersökningen talar regelbundet med sina barn om privatekonomi – samtidigt som var tionde förälder inte tar upp ämnet alls. För att alla barn ska få lära sig om privatekonomi ingår ämnet i läroplanen, men tre av fyra föräldrar vill att det ska finnas ännu fler undervisningstimmar i grundskolan.

Glad kille som lägger pengar i grön spargris

Så får barnen bättre koll på privatekonomi

Det finns en del tips och råd man som förälder kan tänka på om man vill att ens barn ska bli bättre på att hantera sin privatekonomi. Det är bland annat bra att redan som barn börja träna på att hantera pengar, genom exempelvis en vecko- eller månadspeng. Detta är också ett bra tillfälle att prata om pengar.

Nu när vi övergår mot ett allt mer kontantlöst samhälle kan det också vara klokt att låta barnen hantera sin ekonomi genom till exempel ekonomiska appar, så som Swish och en saldoapp. Från åtta års ålder kan barn få ett eget betalkort, som man kan knyta till tidigare nämnda appar för att ändå ha koll på köpen.

Om barnet får sin vecko- eller månadspeng på detta konto kan de genom att själva få handla vissa saker – som till exempel lördagsgodis – lära sig om pengars värde och vad saker och ting egentligen kostar. Det är dock viktigt att på förhand göra upp om vad barnets pengar ska gå till och vad som bekostas av den vuxne.

Detta för att undvika konflikter om pengar, eller om vem som ska betala vad. En bra sak med att använda kontokort till barnen är att man kan ställa in så att barnen inte kan förbruka mer än en viss summa. På så sätt har man mer koll och behöver inte vara lika orolig för att alla pengar ska spenderas på samma gång.

Det går också att ställa in beloppsgränser på Swish och man kan välja själv om barnet ska ha möjlighet att swisha till privatpersoner eller om det bara ska finnas möjlighet för barnet att ta emot swishar.

Ju tidigare man som förälder börjar att ta ansvar för sitt barns lärande om privatekonomi desto enklare kommer barnet med största sannolikhet ha när det gäller att hantera sin ekonomi när denne växer upp. Det är med andra ord bara positivt att lära barnen att ta ansvar för sin ekonomi redan från en tidig ålder.