Vi svenskar lånar som aldrig förr

lanefestDet är populärt att tala om att vi i Sverige är inne i en ”lånefest” och att den inte verkar visa några tecken på att ta slut. Politiker, media och även bankerna själva påtalar att medborgarnas skuldbörda hela tiden växer och att utlåningen i faktiska tal visar en kurva som pekar kraftigt uppåt. Vi lånar helt enkelt mer samtidigt som den tidigare skuldbördan ligger kvar.

Aktuella uppgifter från bland annat Dagens Industri (”Lånefesten fortsätter”, publicerad 23 februari) vidar att låneökningstakten för 2015 var 7,1 procent och sett till helåret 2015 ökade skuldbördan totalt med 233 miljarder kronor. Det är en ökning med närmare 25 000 kr för varje svensk medborgare.

Förklaringar till den ökade utlåningen

Vi har inga exakta siffror på ökningarna inom alla typer av lån, men det finns indikationer på att alla lån och krediter ökar. Det finns flera faktorer som fungerar som förklaringar till detta faktum.

En viktig, om inte den viktigaste, faktorn är det allmänt låga ränteläget. Riksbankens reporänta är idag till och med negativ och syftet är att uppmuntra konsumtion för att på så sätt undvika deflation. Det låga allmänna ränteläget, som automatiskt avspeglas i banker och kreditbolags utlåningsräntor, gör att det blir billigt att låna och det bidrar naturligtvis till den ökade utlåningen. Kopplat till detta, är att det blir mindre attraktivt att amortera på befintliga lån för att få ner räntekostnaderna.

En annan faktor har att göra med de stigande priserna på bostäder. Ju mer en bostad kostar, desto mer måste man låna och det märks mycket tydligt i de totala siffrorna för utlåningen i Sverige. Särskilt tydligt är förhållandet i storstadsregionerna där det till och med finns indikationer på en överhettning.

Även sms lån ökar

För sms lån finns ingen direkt koppling mellan Riksbankens reporänta och det pris vi får betala för att låna. Det är emellertid tydligt att utlåningen inom snabblån och sms lån också ökar. En faktor som kan fungera som en del av förklaringen är den ökade tillgängligheten. Det tillkommer nya låneföretag varje år och utbudet av olika lånebelopp och återbetalningstider blir ständigt större. En annan förklaring är att det idag är tryggare att ta sms lån än det var tidigare. Oseriösa aktörer försvinner från marknaden och de som finns kvar måste hela tiden vässa sitt erbjudande och säkra kundernas trygghet för att kunna stå ut i konkurrensen.