Vilka är de primära skillnaderna mellan snabb- och privatlån?

Man brukar säga att “ett kärt barn har många namn”, något som stämmer in ganska väl på snabb- och privatlån. Listan på synonymer och abbreviationer när det kommer till dessa två kan göras lång!

Vi ska dock ej fokusera på benämningarna i fråga utan i stället på att mer konkret belysa de primära skillnaderna mellan dessa två på ett opartiskt och objektivt sätt. Tanken är att du ska kunna fatta ett adekvat beslut gällande vilket av dessa som passar just dina behov, baserat på skillnaderna, vilka för övrigt återspeglas i denna artikel.

Läs mer: Kan man ta en kreditupplysning på sig själv?

smslån snabbt

Om man börjar med det mest fundamentala så innebär den att varje enskild långivare bestämmer villkoren för lånet i fråga, vilket innebär att dessa varierar beroende på valet av aktör.

Vidare så tenderar lånebeloppet för snabblån att ligga inom spannet 500 kr – upp till 20 000 kr. Privatlån å andra sidan tenderar ofta att ligga inom spannet av 10 000 kr – ända upp till 500 000 kr!

De krav som ställs på låntagaren varierar kraftigt, beroende på om det handlar om snabb- eller privatlån. Dessa ökar dock i paritet med beloppet som man ansöker om. Ett snabblån kan således gå igenom även om personen i fråga har betalningsanmärkningar.

Privatlån på flera hundra tusen blir dock betydligt svårare att få igenom med registrerade betalningsanmärkningar, sålunda man inte kan påvisa en exceptionell förmåga att återbetala lånet inom utsatt tid.

Omgående eller senare?

När det kommer till avbetalningstiden för snabb- och privatlån så varier dessa kraftigt. För snabblån så tenderar den att ligga på 14 – 90 dagar varav för privatlån så kan den sträcka sig allt ifrån 1 år ända upp till 15 år!

Om vi fortsätter med resonemanget så brukar man oftast få besked per omgående huruvida din ansökan om snabblån gått igenom. Å andra sidan så får du vanligtvis ett snabbt besked gällande privatlån som du ansöker om ganska omgående, dock är det ett så kallat “preliminärt” svar. Detta innebär att efter närmare granskning av din privatekonomi så kan ädndå du få ett nej från kreditgivaren….

Den eviga frågan gällande räntan skiljer sig också nämnvärt från snabb- och privatlån. Om vi börjar med snabblån, så är den så kallade effektiva räntan avsevärt högre. När det gäller privatlån så är räntan helt individuell, dock så ligger den effektiva räntan i en spann på 4 – 20%!

Vilken ränta som du får beror på din nuvarande ekonomiska situation, anställningsform, buffert och andra aspekter såsom bostads- eller familjesituation. Alla dessa variabler ingår i formeln när din individuella ränta bestäms.

Om vi ska dra en generell slutsats från ovanstående diskussion så är kravet för ett snabblån betydligt lägre än för ett privatlån. Detta är knappast förvånande med tanke på de belopp som man generellt sett tenderar att ansöka om.