Avdragsgilla räntor

Kostnadsräntor är alltid avdragsgilla och det innebär att varje krona du har betalat i ränta oavsett lån kan ge dig skattereduktion. Det enda lån för vilket räntorna inte är avdragsgilla är CSN-lån. Räntorna på bolånet, billånet, privatlånet och även snabblånet är avdragsgilla till varje krona.

Störst effekt har reglerna om skattereduktion givetvis när det handlar om bolån för vilka räntekostnaderna kan vara mycket rejäla på årsbasis, men även för lån på mindre belopp, såsom till exempel smslån, kan principen vara klart fördelaktig. Här går vi igenom vad som är avdragsgillt i deklarationen, vad du ska göra för att få tillbaka på räntan och hur du kan räkna med avdraget när du jämför smslån.

Sax klipper procent

Så här fungerar ränteavdraget

Grundregeln är att avdraget blir 30% av ditt så kallade räntenetto under deklarationsåret. Detta är kanske inte helt tydligt, så vi ska gå igenom det hela i detalj.

Räntenettot är summan av vad du har betalat i räntor och vad du har fått in i räntor (till exempel från sparkontot). Efter att kvittning av minus- respektive plusposterna har gjorts har du antingen ett positivt eller ett negativt resultat. Om räntenettot är negativt har du rätt till avdrag.

Avdraget görs sedan på din slutliga skatt på din deklarerade inkomst. Hade du ett räntenetto på exempelvis 15 000 kr får du göra avdrag på på 4500 kr (0,30 x 15 000).

Som du säkerligen förstår gäller det att du har en deklarerad inkomst att göra avdrag på. Har du inte tjänat några pengar och därmed heller inte har betalat någon skatt finns ingen möjlighet att utnyttja möjligheten som följer av principen med avdragsgilla räntor.


Vad behöver jag göra för att få rabatt på lånen?

Det korta svaret är att du inte behöver göra någonting. Alla långivare ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och myndigheten för i sin tur in uppgifter om betalade kostnadsräntor i din deklaration. Allt räknas ut automatiskt! Du ska emellertid kontrollera att uppgifterna i din deklaration faktiskt är korrekta. Det kan smyga sig in fel och någon gång ibland faller en kontrolluppgift helt enkelt bort.


Jämför smslån och välj dem utan avgifter

Som du kanske vet finns det två typer av kostnader kopplade till smslån och det handlar om ränta och avgifter. Avgifter är en kostnad som inte ger rätt till skattereduktion och det innebär att lån på vilka endast ränta debiteras automatiskt blir mer fördelaktiga. Du ser tydligt effekten genom de två exemplen nedan. Notera att det handlar om förenklade exempel som inte tar hänsyn till räntenetto, din deklarerade inkomst, med mera.

Exempel 1: Du lånar 4000 kr i en månad och betalar 600 kr i lånekostnader. Hälften, det vill säga 300 kr, är ränta och resterande del är avgifter. Med skattereduktion blir kostnaden 510 kr enligt uträkningen

300 – (300 x 0,30) + 300 kr

Exempel 2: Du lånar 4000 kr i en månad och betalar 600 kr i ränta. Med skattereduktionen blir kostnaden 420 kr enligt uträkningen

600 – (600 x 0,30).

De flesta långivare kombinerar avgifter med ränta, men en allt större andel har börjat erbjuda lån med endast ränta för att stå ut från konkurrensen. Ditt avdrag är ingen kostnad för långivaren så denne förlorar inget på att dra ner på eller helt slopa avgifterna.