Förlänga smslån

Innan du ansöker om ett smslån ska du alltid vara noga med att tänka igenom om du kommer att ha möjlighet att betala tillbaka lånet i tid. Om du inte är säker på dina möjligheter att göra det bör du enligt grundregeln avstå från att ansöka om lånet.

Förlänga smslån

Även om du har säkerställt att det inte ska vara några problem att infria ditt åtagande att betala tillbaka lånebeloppet i sin helhet i rätt tid (senast på förfallodatum!) kan emellertid alltid det oväntade inträffa. Om du då inte kan betala har du hos många långivare möjlighet att förlänga lånet. Viktigt att känna till är dock att långt ifrån alla långivare erbjuder denna livlina.

Oavsett du har en misstanke om att dina möjligheter att betala inte är hundraprocentiga, eller om du bara vill ha en extra trygghet när du ansöker om ett smslån, bör du undersöka om den långivare du står i begrepp att ansöka hos erbjuder förlängning.


Hur kan jag förlänga mitt smslån?

Om du upptäcker att du kommer att ha svårigheter att återbetala ditt lån i tid är en lösning att kontakta kundtjänst hos långivaren och meddela din situation. I det fall långivaren generellt erbjuder möjligheten att förlänga lånet får du ett erbjudande att mot en avgift och/eller extra ränta skjuta på förfallodatumet en viss tid. Det är viktigt att du uppmärksammar avgiften och/eller räntan eftersom pålägget gör att lånet blir dyrare.

Hos de flesta långivare kan du förlänga smslån med 14 dagar och ett par aktörer låter dig förlänga med upp till en månad. Det är också ganska vanligt att du kan ansöka om att förlänga lånet flera gånger.

Om du ansöker om förlängning och får ansökan beviljad får du mer tid på dig att betala tillbaka vilket gör att du slipper förseningsavgifter och minskar risken att drabbas av inkassokrav och andra påföljder, såsom till exempel betalningsanmärkningar.


Välj räntefria smslån

Ett räntefritt smslån är ett lån för vilket du inte betalar ränta. Inte sällan löper lånen dessutom utan avgifter. Kostnadsfria lån låter möjligen som något som är en omöjlighet, men en ganska stor skara långivare tar fram denna typ av låneprodukt som ett förstagångserbjudande till nya kunder.

Även räntefria smslån ska givetvis betalas tillbaka i tid. Skulle du upptäcka att du får svårigheter att göra det har du även för denna typ av lån ofta alternativet att ansöka om att förlänga lånet. Förlänger du ditt räntefria lån kommer ränta att börja ticka för den extra löptiden. Eventuellt kan också någon form av avgift tas ut. Att ett från början räntefritt/kostnadsfritt lån kan komma att kosta är något du måste känna till innan du skickar in din ansökan.


Kreditkonto – alternativ till smslån

Kreditkonto är en produkt som fungerar ungefär som ett kreditkort med skillnaden att du får tillgång till en kredit på ett konto på nätet från vilket du kan göra uttag. Det finns idag ett par finansbolag och kreditinstitut som erbjuder sådana produkter till privatpersoner.

Lån som fungerar som kreditkonton är mer flexibla än traditionella smslån i och med att du utifrån en i förväg fastställd kreditram väljer själv hur stor del av krediten du ska ta i anspråk. Om du till exempel blir beviljad en kredit på 10 000 kr kan du välja att ta ut 5000 kr av krediten. Resterande belopp står kvar på kontot och kan utnyttjas vid ett senare tillfälle om behov uppstår.

Räntan på ett kreditkonto räknas normalt enbart på den kredit du utnyttjar (ibland kan emellertid en viss fast kostnad tillkomma). Gör du ett uttag på 5000 kr räknas ränta alltså enbart på det beloppet.

Du har också flexibilitet när det gäller återbetalningen. Hos de flesta aktörer kan du förlänga återbetalningen och hos vissa kan du dessutom utnyttja en eller ett par räntefria månader per år.


Förlängning ger onödiga kostnader

Genom att förlänga smslån drar du ofrånkomligen på dig extra kostnader och det totala beloppet du ska betala tillbaka växer. Vid flera förlängningar kan det extra beloppet uppgå till en relativt stor del av det ursprungliga lånebeloppet och det kan därmed bli successivt svårare och svårare att betala tillbaka. Du bör därför in i det sista undvika att förlänga lånet. Har du gjort en rättvisande lånekalkyl innan du ansöker om ditt snabblån/smslån ska du förhoppningsvis inte behöva utnyttja den livlina som förlängning faktiskt innebär.