Risker med lån

Det är idag vanligare än någonsin att ta lån, till exempel små krediter som snabblån eller privatlån, för att täcka hastigt uppkomna brister i hushållsekonomin, för konsumtion eller för investeringar. Möjligheterna att snabbt få loss kontanter är stora och det finns många långivare att kontakta, såväl storbanker som mycket nischade aktörer.

Lån på mindre belopp är inte längre något exotiskt och det är normalt, förutsatt att man har en åtminstone relativt god ekonomi, förhållandevis enkelt att låna. Det är självklart en fördel att kunna låna snabbt, men samtidigt är det mycket viktigt att man verkligen beaktar det mest grundläggande när det gäller långivning: pengarna kommer med ett avtal och de måste betalas tillbaka. Utöver själva lånebeloppet måste även räntor och eventuella avgifter betalas.

Söndrigt rep symboliserar risker med lån

Långivaren erbjuder en tjänst

Den som lånar ut pengar tillhandahåller en tjänst som innebär att du får pengar i handen nu exempelvis för konsumtion i stället för att du först ska behöva spara ihop pengarna. Denna tjänst är inte gratis och det innebär att varje lån kommer med en kostnad.

Det faktum att det har blivit lättare att få smslån har tyvärr inneburit att många låntagare har börjat ta större risker med sitt lånande – risker som kan bli både krävande och kostsamma. Det kan bero på oaktsamhet, okunskap eller dumdristighet men oavsett vad är man ändå alltid skyldig att se om sina ekonomiska intressen och stå för de avtal man ingått.

De flesta förstår givetvis detta och vill till varje pris undvika att sätta sig i situationer som innebär framtida tråkigheter. Här på smslån.nu får du råd om vilka risker du ska se upp med och tips om hur du kan hantera dem ifall något oförutsett skulle hända.

Smslån behöver inte vara något att oroa sig för, så länge man har koll på fakta och regler.

Om du inte betalar

Om du blir beviljad ett smslån får du tydliga besked om när lånet ska vara återbetalat. Kan du av en eller annan anledning inte betala har långivaren lagen och rätten på sin sida. Oavsett om din försummelse att betala handlar om otur, oaktsamhet eller oförutsedda händelser är det mycket noga beskrivet i lagen om hur situationer som dessa ska hanteras.

För många är skulder något djupt skamfyllt och om man missar en avbetalning fruktar många att man ska få Kronofogden eller i alla fall inkasso efter sig direkt. Riktigt så hårt behöver det inte vara. Faktum är att processen när det gäller indrivning är utformad på ett sätt som är tänkt att stötta både långivaren och låntagaren.

Inkassoföretag

Ibland går en betalningsuppmaning direkt till ett inkassoföretag när datumet för betalning passerats, men oftast är ”påminnelsen” det första steget i indrivningsprocessen. Vad som tillämpas kan man ta reda på genom att kontakta respektive långivare. Står man i begrepp att ta ett lån kan det kännas lugnande att ha sådan fakta i bakfickan om något oförutsett skulle inträffa och man skulle missa en betalning. Trots allt är det trevligare att få en påminnelse än ett inkassobrev.

Om man trots påminnelser och inkassobrev av någon annan anledning inte betalar hamnar man hos Kronofogden varefter det kan bli tal om utmätning om man inte kan lösa saken på annat vis. I samband med att ärendet går till Kronofogden noteras också betalningsförsummelsen hos kreditupplysningsföretagen (betalningsanmärkning). Vissa långivare kan dock låta dig låna trots betalningsanmärkningar.

Viktigt att tänka på

Att missa ett datum och få en påminnelse kanske låter betydligt mindre dramatiskt än att få brev från en inkassofirma, för att inte tala om ett brev ifrån Kronofogden. Man ska dock inte ta lätt på påminnelser. Dessa kommer ofta inte bara med påminnelsen om att man ska betala sina räntor och avgifter utan också uppmaning om att betala påminnelseavgift.

Det är vanligt att företag anlitar andra företag för att driva in skulder och dessa tar givetvis också betalt för sina tjänster. Förutom den amortering, ränta och påminnelseavgift som långivaren har rätt till kommer du därmed högst sannolikt få betala en avgift även till indrivningsföretaget. Med andra ord kan en missad avbetalning bli en kostsam historia, även om ärendet inte går hela vägen till utmätning.

Innan du tar ett lån, oavsett om det är ett smslån eller annat lån, se över din ekonomi så du kan vara säker på att du klarar avbetalningarna inte bara de kommande månaderna utan även på längre sikt. På så vis undviker du risker och onödiga extra utgifter.

Varför hamnar så många i skuld?

Orsakerna till att man hamnar i skuld på grund av konsumtionslån är lika många som det finns skuldsatta. Vissa tar lån för att kunna bekosta resor, medan andra köper hemelektronik på avbetalning. En del lånar till och med för att spela på nätet. Att så många hamnar i skuld beror i mångt och mycket på tillgängligheten till krediter. Att köpa på avbetalning är mer eller mindre standard i handeln och det krävs inte mycket av en låntagare för att få ett smslån utbetalat. Om ett behov av att låna till konsumtion dyker upp kan pengarna som behövs dyka upp på kontot inom bara någon timme.

Alla skulder uppstår dock givetvis inte av konsumtion som kan betraktas som lite mer onödig. Det finns också situationer då ett lån är avgörande för att hushållet ska kunna gå runt en månad. Sådana skulder, även om de har tillkommit av en mer nödvändig anledning, är dock likväl skulder.


Skuldernas gång

Att vara skuldsatt är i sig inte det stora problemet. Kan man enkelt betala räntor och amorteringar på lån som i realiteten ger något tillbaka (bolån, lån för investeringar, med mera), spelar det faktum att man har skulder ingen större roll. Att ha skulder som man inte kan betala tillbaka, som dessutom har uppstått på grund av mindre nödvändiga anledningar – det är problematiskt.

Om det läge uppstår att du inte kan betala räntor och amorteringar, kommer du att få en betalningspåminnelse med förseningsavgifter. Betalar du inte på den anmodan följer inkasso och nästa anhalt blir Kronofogden. Fastställer myndigheten din skuld blir resultatet att du i praktiken inte har någon möjlighet att ingå något slags ekonomiskt avtal samt att din kreditinformation belastas med en betalningsanmärkning i tre år. Du bör göra ditt yttersta för att förhindra att en faktura går hela vägen till Kronofogden.


Bli skuldfri – steg för steg

På pappret är det enkelt att bli skuldfri och bli av med smslån och andra krediter som kostar pengar varje månad och också drar energi i vardagen. Det är ”bara” att följa de tre konkreta steg som vi presenterar nedan. Att följa dem kan dock vara en ansträngande uppgift, inte minst mentalt. Känner du att du behöver stöd i din strävan efter att bli skuldfri rekommenderar vi att du kontaktar skuldrådgivaren i din kommun. Kontaktuppgifter finner du på kommunens webbplats. Skuldrådgivaren kan också hjälpa dig att titta på skuldsanering som alternativ. Givetvis ska du i det längsta undvika att ta en ny kredit när du arbetar för att bli skuldfri!

Steg 1: Skaffa dig en översikt

Många som är hårt skuldsatta har kapitulerat inför situationen och kanske inte ens öppnar posten. Det är något du måste göra för att komma igång. Du måste nämligen skaffa dig en bild av hur din ekonomiska situation ser ut. Lista alla skulder, vad som ska betalas och när, samt vilken tid du har på dig att betala.

Steg 2: Börja med det mest akuta lånet

I nästa steg gäller det att du betalar av på det mest akuta lånet först. I många fall är det den faktura som redan är hos Kronofogden eller är på väg dit som är mest akut. Kan du inte betala den bör du snarast kontakta borgenären, det vill säga banken, smslåneföretaget, och så vidare, och prova att antingen få anstånd eller få till en avbetalningsplan.

Steg 3: Fortsätt med det dyraste lånet

Det är ingen idé att betala av på ett billigt lån först, även om det skulle råka vara av den mindre storleken. Du sparar mest på att betala av på det dyraste. När det är borta går du vidare till det näst dyraste och fortsätter så.


Bygg upp en bra ekonomi för framtiden

Ett enkelt tips för din ekonomi för framtiden är att du ser till att gå plus i din hushållsekonomi varje månad. Varje månad med ett positivt resultat är ett steg mot en mer slagkraftig ekonomi. För att klara det måste du först och främst göra en budget för att se hur nuläget ser ut.

I budgeten för hushållet listar du precis varenda inkomst och utgift, och summerar dem sedan. Med den bilden framför ögonen kan du sedan göra nödvändiga justeringar för att se till att ekonomin är åtminstone i balans (plus minus noll). Kom ihåg att det är lättare att kapa utgifter än att tjäna mer.

När du bygger upp din ekonomi kan du med fördel tänka att ditt hushåll fungerar som ett företag. I slutet av varje månad ska du ha ett plustecken på raden längst ned när du summerar inkomster och utgifter. Du har då helt enkelt gjort ”vinst” den månaden!