Ränteexempel

Det är i huvudsak tre saker som avgör priset för att ta ett smslån. För det första handlar det om beloppet i sig. Ju större lån, desto större blir kostnaderna för lånet totalt. För det andra är räntesatsen och eventuella avgifter givetvis avgörande och för det tredje spelar löptiden in. Alla dessa tre faktorer kan du påverka själv. Lånebeloppet bestämmer du ju helt själv och detsamma gäller i hög grad löptiden. Vad gäller räntesatsen och avgifterna är den givna av långivaren, men här har du ju möjligheten att välja vilken långivare du vill.

När det gäller pengar är det aldrig en god idé att göra något förhastat och det är givetvis lite extra sant när det gäller lån. Därför ska vi i den här artikeln ge ett par ränteexempel för smslån så att du kan se hur du genom att ta rätt beslut kan teckna bästa möjliga smslån vad avser räntor och totalkostnad.

Exempel på ränta

Lånebeloppets storlek

Räntan på ett smslån räknas på totalen på ditt lån och det gör automatiskt att räntekostnaden följer med uppåt ju mer du lånar. Här ska vi räkna på vad lånet kostar om du ansöker om ett lån på 3000 kr respektive 5000 kr med en återbetalningstid på en månad. Vi utgår här från att den nominella räntan ökar något ju högre lånebeloppet är. Det flesta långivare använder nämligen den modellen.

Ett lån på 3000 kr med en månads återbetalningstid kostar (med snittränta på 49% nominellt på årsbasis) 121 kr i ränta. Väljer du i stället att låna 5000 kr på en månad blir räntekostnaden 284 kr. Hade den nominella räntan varit densamma hade räntekostnaden varit 204 kr. Att det större beloppet även kostar mer beror på att den nominella räntan höjs.


I korthet: Ju mer du lånar, desto högre blir räntan procentuellt sett.


Räntesats och avgifter

Räntesatsen för ett smslån är alltid nominell och den räknas på årsbasis. Till exempel kan den vara på 50% eller 60%. För att få månadsräntan kan du, något förenklat, dividera räntekostnaden med 12 och för att få dagsräntan dividerar du med 360.

Varje liten höjning av räntesatsen ger stort utslag på vad du faktiskt får betala för ditt lån. Säger vi att du ska låna 5000 kr en månad och väljer mellan ett låneerbjudande med 40% nominell ränta och ett lån med 60% ränta sparar du nästan 80 kr på att välja förstnämnda.

Exempel med 40% ränta och lån på 5000 kr under en månad
((5000 x 0,40) / 12) = 167 kr
Exempel med 60% ränta och lån på 5000 kr under en månad
((5000 x 0,60) / 12) = 250 kr

När det gäller smslån med mycket korta löptider är emellertid avgifterna av större vikt. Avgifterna på ett lån på belopp på 3000-5000 kr kan vara så höga som upp emot 500 kr och därmed utgöra en mycket stor del av hela kostnaden för lånet.

Exempel 1: Lån på 4000 kr med uppläggningsavgift på 350 kr, aviavgift på 45 kr och nominell ränta på 59% kostar dig 589 kr varav avgifterna alltså uppgår till 395 kr.
Exempel 2: Lån på 4000 kr med uppläggningsavgift på 200 kr och nominell ränta på 65% kostar dig 417 kr.

I korthet: Försök hitta bästa räntan, men titta också på totalbeloppet. För att mycket snabbt och enkelt jämföra smslån kan du titta på den obligatoriska uppgiften om effektiv ränta.


Lån utan avgifter

Om ditt smslån inte har några avgifter över huvud taget utgör hela kostnaden ränta. Det kan vara en klar fördel eftersom du har möjlighet att göra avdrag för räntekostnader i din deklaration. Lite förenklat innebär principen att du betalar 30% av räntekostnaderna. På ett lån med 600 kr i räntekostnad blir kostnaden alltså egentligen 420 kr (600 kr – (600 x 0,30)).


Olika löptider

För de flesta smslån kan du välja olika löptider. Har du ett behov av att låna exempelvis 5000 kr kan du normalt dela upp återbetalningen på minst två månader. Det görs helt enkelt två dragningar via autogiro eller så får du hem två fakturor.

Hur blir det då med kostnaderna? Vi kan ta ett enkelt exempel.

För ett typiskt lån på 5000 kr i en månad betalar du 395 kr i avgifter (uppläggningsavgift och aviavgift) och 284 kr i ränta. Det ger en totalkostnad på 679 kr och en effektiv ränta (ränta samt avgifter på årsbasis) på 371%.

Väljer du i stället en löptid på två månader betalar du ingen extra uppläggningsavgift men måste betala en extra aviavgift. Avgifterna uppgår då till 440 kr. Samtidigt blir den nominella räntan på hela beloppet högre vilket ger en räntekostnad på 600 kr totalt. Den effektiva räntan blir densamma men totalkostnaden (1040 kr) blir mindre än den dubbla jämfört med lånet på en månad.


I korthet: Ett lån med avgifter blir relativt sett billigare ju längre löptiden är. Den totala räntekostnaden blir emellertid större.