Ränteexempel

I och med att mindre lån såsom privatlån och smslån har blivit mer och mer populära har även reklamen för dem ökat i antal. De flesta långivare försöker på alla sätt och vis locka kunderna till sig då konkurrensen är hög. Detta bidrar till att det finns bättre och bättre villkor att skaffa sig men även att reklamerna många gånger kan vara missvisande och svåra att förstå. Detta görs oftast inte med vilja men i reklam finns ofta ett begränsat utrymme för information.

Många gånger dyker det upp olika typer av ränteexempel för att beskriva fördelarna med ett lån hos en viss långivare och för att visa för kunden precis vad denne behöver betala för ett lån.

I stora drag anges räntan under en viss period som ett ränteexempel och den totala lånekostnaden blir högre desto längre återbetalningsperioden är. Sedan kan man även blanda in fasta avgifter och andra faktorer. Det är precis därför som det många gånger kan vara extremt svårt att förstå precis hur mycket du kommer att behöva betala i slutet av varje måndag eller under hela återbetalningsperioden när allt är inräknat. Vi ska försöka förklara de viktigaste punkterna nedan.

Exempel på ränta

Lånebeloppets storlek

Räntan på ett smslån räknas på totalen på ditt lån och det gör automatiskt att räntekostnaden följer med uppåt ju mer du lånar. Här ska vi räkna på vad lånet kostar om du ansöker om ett lån på 3000 kr respektive 5000 kr med en återbetalningstid på en månad. Vi utgår här från att den nominella räntan ökar något ju högre lånebeloppet är. Det flesta långivare använder nämligen den modellen.

Ett lån på 3000 kr med en månads återbetalningstid kostar (med snittränta på 49% nominellt på årsbasis) 121 kr i ränta. Väljer du i stället att låna 5000 kr på en månad blir räntekostnaden 284 kr. Hade den nominella räntan varit densamma hade räntekostnaden varit 204 kr. Att det större beloppet även kostar mer beror på att den nominella räntan höjs.

I korthet: Ju mer du lånar, desto högre blir räntan procentuellt sett.

Varför använder sig långivarna av ränteexempel?

Många tänker nog att det säkerligen hade varit enklare att bara säga rakt ut hur mycket en viss summa kostar per månad. Tyvärr är det varken så pass enkelt och många gånger vill som sagt långivaren verka vara billigare än vad det kanske egentligen är. Det är självklart att de inte lurar någon men man måste vara påläst för att många gånger kunna förstå det som de skriver. Det hade dessutom varit omöjligt för dem att använda sig av ett fast värde då det många gånger är stor skillnad på hur mycket någon betalar för samma tjänst. Det kan variera både på ränta och fasta avgifter. Om du är osäker kan du försöka räkna på det eller helt enkelt vända dig till långivaren och be dom om ett faktiskt värde för just dig.

Vad är ett ränteexempel?

Ett ränteexempel som en långivare använder sig av för att visa de faktiska konstnaderna i ett exempel. Ofta ser det ut enligt följande:

Belopp: 40 000 kr
Löptid: 39 månader
Total kostnad: 64 184,99 kr
Uppläggningsavgift: 800 kr
Effektiv årsränta: 50,32%.
Nominell ränta: 35%.

Det kan verka vara krångligt men de blir lättare att förstå när du får en kunskap om nominell och effektiv ränta. Hur mycket du sedan betalar per månad beror till stor del på hur lång löptid du har vilken summa du amorterar. Desto högre summa du amorterar per månad desto högre blir månadskostnaden och desto snabbare blir du skuldfri.

Vilka räntor ska du kolla efter?

Det finns många olika begrepp som du kan se i ränteexempel och de kan vara svåra att förstå.

Det första är nominell ränta. Det är denna ränta som betalas på beloppet.

Exempel: Du har ett lån på 1000 kr och en ränta på 10%. Beräkningen blir då 1000*0,1= 100 kr. Räntan du ska betala totalt på lånet är 100 kr och den totala kostnaden är 1100 kr för lånet.

Långivaren måste per lag dessutom skriva ut den effektiva räntan. Den effektiva räntan är vad lånet kommer att kosta totalt inklusive den nominella räntan och övriga avgifter som aviavgift eller uppläggningsavgift.

Exempel: Du har ett lån på 1000 kr med en nominell ränta på 10% och en uppläggningsavgift på 150 kr. Uppläggningsavgiften är 0,15% av lånebeloppet. Det tillsammans med den nominella räntan ger en beräkning som ser ut enligt följande: (0,1+0,15)*1000=250 kr. Den totala summan att betala för lånet blir därför 1250 kr och den effektiva räntan 25%.

Beräkna kostnaden för lånet själv

När det gäller grundläggande beräkningar för olika typer av räntor är det ganska grundläggande matematik som gäller. Ett exempel är följande.

Anna behöver ett lån, hon går till sin långivare och ber om ett lån på 10 000 kr. Hennes långivare ger henne en nominell ränta som ligger på 30 %. Vad ska då Anna göra för att veta hur mycket hon behöver betala tillbaka i ränta?

För att få fram hur mycket hon behöver betala per månad gör hon följande beräkning: 10 000*1,3= 13 000 kr. Den totala kostnaden för lånet blir därför 13 000 kr om hon inte har några övriga utgifter för lånet. Om hon betalar av lånet på två betalningar kostar det henne 6500 kr per månad. Om Anna istället väljer att betala av lånet på 5 tillfällen kostar lånet henne 2600 kr per månad.

Med dessa enkla ränteexempel kan du snabbt och smidigt ta reda på hur mycket du kommer att få betala per månad för ditt lån utan att behöva förlita dig på din långivares beräkningar.

Lån utan avgifter

Om ditt smslån inte har några avgifter över huvud taget utgör hela kostnaden ränta. Det kan vara en klar fördel eftersom du har möjlighet att göra avdrag för räntekostnader i din deklaration. Långivarna meddelar Skatteverket detta inför deklarationen så dina räntekostnader är förtryckta på deklarationen.

Olika löptider

För de flesta smslån kan du välja olika löptider. Vanligast så ligger dessa mellan 1-3 månader. Har du ett behov av att låna exempelvis 5000 kr kan du normalt dela upp återbetalningen på minst två månader. Det görs helt enkelt två dragningar via autogiro eller så får du hem två fakturor.

Hur blir det då med kostnaderna?

Väljer du ett lån med en löptid på en månad betalar du det totala lånebeloppet plus en uppläggningsavgift och en aviavgift.

Väljer du i stället en löptid på två månader betalar du hälften av lånebeloppet, ingen extra uppläggningsavgift men måste betala en extra aviavgift. Den totala kostnaden för lånet blir därmed högre.

Ett lån med avgifter blir relativt sett billigare per månad ju längre löptiden är. Den totala räntekostnaden blir emellertid större.