Smslån trots skuld hos Kronofogden

Den som har en skuld hos Kronofogden är i praktiken helt bakbunden när det gäller det ekonomiska livet. Alla ansökningar om lån, alla avbetalningsköp och alla ansökningar om abonnemang kommer automatiskt att avslås hos de flesta långivare. Det blir också en förmodligen oöverstiglig uppgift att få möjlighet att underteckna hyresavtal för boende.

långa trots skuld kronofogden

En skuld hos Kronofogden är helt enkelt ett mycket tydligt bevis på att den skuldsatte har en begränsad betalningsförmåga. Att det är nästan omöjligt att ta ett lån trots skuld hos Kronofogden handlar både om att långivaren inte vill ta den risk som är förknippad med att låna ut till någon med dålig betalningsförmåga och att det enligt god kreditgivningssed inte är tillåtet att göra det.

Det är väldigt svårt att få ett lån beviljat med en skuld hos Kronofogden. Det gäller alla typer av lån – smslån, bolån, privatlån – med undantag för pantlån.

Hur uppkommer skulden hos Kronofogden?

Skulden hos Kronofogden uppstår i samma ögonblick som myndigheten fastställer att skulden ska betalas. Processen som leder fram till detta består av två steg. Först kontrollerar en handläggare på myndigheten korrektheten i borgenärens (den som vill ha betalt) anspråk. Därefter får du möjlighet att svara. Om du inte har några faktiska invändningar att göra kommer Kronofogden att kräva att du betalar skulden.

Har du inte pengarna att betala skulden kan Kronofogden besluta om indrivning. Det är en tvångsåtgärd som innebär att myndigheten till exempel driver in en del av din lön eller någon annan inkomst varje månad.

Skulden kommer att vara aktiv så länge den inte är betald i sin helhet. Under den tiden har du ett så kallat ”skuldkonto” hos myndigheten och det är detta som gör att det är omöjligt att ansöka om lån. När skulden är reglerad i sin helhet är just detta hinder mot att låna borta. Emellertid ligger den betalningsanmärkning som uppkom i samma skede som ärendet kom in till Kronofogden kvar. Att låna med betalningsanmärkning är inte omöjligt, men det är betydligt svårare att få ett lån beviljat än om du hade en helt ”prickfri” ekonomi.


Vad ska jag göra om jag behöver pengar?

Om du är i ett akut behov av pengar samtidigt som du har en aktiv skuld hos Kronofogden – har du egentligen några alternativ? Ja, det finns ett alternativ. Om du inte kan låna av familj och vänner så kan du ta pantlån.

Pantlån är ett lån där borgenären, det vill säga pantbanken, har säkerhet i det objekt du lämnar in. Denna säkerhet gör att någon kreditupplysning inte behöver göras. Därigenom sätts ditt skuldkonto hos Kronofogden helt enkelt ur spel.

Hos pantbanken får du normalt låna upp till 80% av andrahandsvärdet på det föremål du pantsätter. Lånet ska vanligtvis betalas tillbaka inom fyra månader och du betalar en månadsränta på 2-5%. Löser du inte pantlånet inom löptiden har pantbanken rätt att sälja din pant.

Exempel: Du har ett guldhalsband som värderingsmannen värderar till 5000 kr. Väljer du att pantsätta smycket får du 3500 kr i handen.


Dags att ta tag i ekonomin

Alternativet att gå till pantbanken och pantsätta ett föremål är bara en temporär lösning. Är din ekonomi i ett så dåligt skick att du har ett skuldkonto hos Kronofogden är det viktigt att du tar tag i din ekonomi och vidtar åtgärder för att få den på rätt köl igen.

Ett första steg i att sanera ekonomin är att göra en översikt av hur den faktiskt ser ut. Många som sitter i en ekonomisk knipa har tyvärr mindre bra koll på hur inkomsterna och utgifterna faktiskt ser ut och det är inte helt omöjligt att ekonomin i praktiken är bättre än vad du tror.

Det naturliga andra steget är givetvis att betala av skulden till Kronofogden så fort som möjligt för att återfå din ekonomiska handlingsfrihet. Du kan kontakta skuldrådgivaren i din kommun för att få hjälp om du känner att du behöver det. Att ta hjälp av kommunens skuldrådgivare är helt kostnadsfritt.

Är situationen sådan att du inte har någon möjlighet att betala av din/dina skulder hos Kronofogden kan du ansöka om skuldsanering. Att bli beviljad skuldsanering har genom lagändringar som trädde i kraft i november 2016 blivit betydligt enklare än tidigare. Du kan läsa mer om skuldsaneringsreglerna i sig samt vilka krav som ställs på dig som gäldenär på Kronofogdens webbplats. Du kan här även skicka in din ansökan digitalt.