Nya smslån

tjej letar nya smslån
Här visar vi de senaste smslånen som lanserats på den svenska marknaden.
De flesta nya aktörer är svenska med säte i Sverige och många av de nya långivarna är nya varumärken hos en redan etablerad aktör. Ett mindre antal är europeiska och bedriver verksamheten i Sverige i regi av en filial. Även filialer ska registreras hos Finansinspektionen och stå under myndighetens tillsyn.


Stor efterfrågan ger nya smslån

Det finns idag ett 30-tal finansbolag, banker och kreditbolag som erbjuder smslån i Sverige och marknaden växer kontinuerligt. Det är framför allt en ökad efterfrågan på snabba krediter som driver marknaden. Denna typ av lån tillgodoser helt enkelt det behov som traditionell utlåning i form av privatlån inte kan göra.

En intressant sak att notera är att antalet äldre som bekantar sig med låneformen ökar för varje år och idag är medelåldern bland dem som ansöker om smslån strax över 38 år. Lånetypen är numera långt ifrån enbart den produkt för unga vuxna som den en gång var.


Ökad konkurrens är bra för konsumenten

Ju fler nya smslån som dyker upp på marknaden, desto bättre är det för konsumenten. Valfrihet är fördelaktigt i sig, men viktigare är den konkurrenssituation som naturligt uppstår. Både nya och etablerade långivare tvingas helt enkelt förfina sina produkter och göra dem mer fördelaktiga för konsumenterna för att lyckas hålla sig kvar på marknaden.

Vi som bevakar marknaden för svenska smslån har sett tydliga exempel på förbättringar de senaste åren. Räntor och avgifter har sänkts överlag, villkoren har blivit tydligare och kundservicen har blivit betydligt mer serviceinriktad.

Den ökade konkurrensen ger också upphov till nya produkter. Alla långivare vill vara unika och stå ut från mängden. Ett tydligt tecken är att fler långivare erbjuder nya kunder möjligheten att ansöka om räntefria smslån. En annan trend är att långivare drar igång kampanjer i vilka exempelvis uppläggningsavgifterna slopas under en viss tid.


Välja etablerade eller nya smslån?

Det finns inget som säger att ett nytt smslån skulle vara sämre än ett etablerat och dito. Vi skulle nog snarare vilja påstå att det är tvärtom, eftersom en etablerad långivare har längre erfarenhet, bättre service och i regel bättre likviditet än ett nytt bolag. Oavsett om det är ett nytt eller etablerat företag måste man göra en individuell bedömning.

När du ska välja en långivare ska du inte stirra dig blind på om det är en ny aktör eller inte. Det viktigaste är att du hittar en långivare som kan erbjuda dig det belopp du behöver låna samt att du uppfyller de villkor som långivaren ställer för att du ska få låna.


Etablerade långivare lanserar nya produkter

Det är inte ovanligt att redan etablerade långivare startar nya varumärken och tjänster inom smslån. Anledningen till detta är oftast att man vill bemöta olika former av behov och målgrupper genom att erbjuda lån med olika villkor. Genom att skapa nya produkter kan man mer exakt rikta in sig på en smalare målgrupp och därmed anpassa kommunikation och erbjudanden på ett mer exakt sätt.

Faktum är att de flesta av de större långivarna har flera varumärken och tjänster inom snabba krediter. Exempel på dessa är:

  • Monetti – Kredit 365 – Frogtail (Olika tjänster för att möta olika behov)
  • Vivus – Onea (Samma typ av tjänst fast olika belopp)
  • Nanokredit – Nanoflex (Samma typ av tjänst)
  • Snabbfinans – Säkerfinans (Samma typ av tjänst)
  • Cashbuddy – Cash2you (Samma typ av tjänst)
  • Meddelandelån – Flexlimit (Förstnämnda är ett smslån och det sistnämnda ett kreditkonto)

Se alla smslån