Varför låna

varför ta smslån

Ingen låneform är så hårt kritiserad som smslån. Kritiken handlar dels om lånets konstruktion, med de korta löptiderna som främsta punkt att kritisera, dels om att långivarna riktar sig till personer med sämre ekonomi. En del av kritiken kan i delar vara sann, men det är viktigt att bilden av smslån blir mer nyanserad för att konsumenterna ska kunna ta egna beslut utifrån ett rättvisande underlag. Här på Smslån.nu försöker vi ge en komplett bild av smslån med både fördelar och nackdelar och i den här artikeln ska vi titta på varför smslån finns, vem som ansöker om dem samt när låneformen kan vara gynnsam.


Varför finns smslån?

Inom ekonomi är det naturliga svaret på en fråga om varför en viss tjänst finns att det finns en efterfrågan på den. Precis så gäller för smslån. Det finns en stor efterfrågan på krediter på mindre belopp med korta löptider och där det finns efterfrågan dyker snart ett utbud upp.

Smslån är inte längre en nyhet i Sverige. Startskottet gick 2006 för den svenska marknaden men korta snabba lån har funnits längre än så. Den tidpunkten sammanfaller ganska bra med den tid då konsumtion av varor och nöjen började eskalera i snabb takt. Trenden är i hög grad teknikdriven och en önskan om att kunna köpa den senaste tekniken och ta del av de senaste underhållningstjänsterna på nätet har gjort att efterfrågan stadigt har ökat sedan startskottet. Andra orsaker till att vi har en stor marknad för smslån i Sverige idag är att många yngre har en relativt dålig ekonomi till exempel på grund av osäkra anställningar. Sedan 2006 har utbud och efterfrågan samverkat för att skapa den marknad vi ser idag.

Smslån finns idag för att möta det behov av mindre krediter för konsumtion som ständigt ökar. Så länge efterfrågan fortsätter att vara stor kommer marknaden att växa.


Vem ansöker om denna typ av lån?

Det finns en uppfattning om att det endast är mycket unga personer som ansöker om smslån, till exempel för att bekosta uteliv, kläder eller annan konsumtion av det mer lyxbetonade slaget. Det är dock långt från korrekt. Enligt den största analysen av låntagare inom nischen smslån hittills är snittåldern för låntagarna faktiskt strax över 37 år. I nedan tabell beräknad med uppgifter från 2015 års analys från SKEF ser du mer exakt hur krediterna fördelas över åldersgrupperna.

Ålder18-2526-3536-4546-5556-6565+
Andel18,15%30,80%21,57%16,83%8,93%3,70%

En annan uppfattning har att göra med att det endast är låginkomsttagare som ansöker om smslån. Inte heller detta är helt korrekt. Enligt SKEF var medelinkomsten bland dem som beviljades lån 2015 strax över 246 000 kr, vilket bara är några tusenlappar mindre än medianinkomsten för Sverige som helhet. (se uppgifter från Ekonomifakta).


När är smslån en bra idé?

Syftet med den här webbplatsen är att genomlysa allt kring smslån med fokus på konsumentens nytta. Utifrån det syftet kan vi identifiera två tillfällen då smslån kan vara en bra idé, nämligen:
1. När det är helt tomt på lönekontot
2. När ett vanligt privatlån blir onödigt stort och dyrt.

Oavsett syftet är det klokt att titta närmare på de lån som är räntefria. Många långivare erbjuder idag räntefria lån till förstagångskunder.

När du inte har några pengar på kontot och behöver betala exempelvis en räkning kan smslånet fungera som ett nödlån. En stor fördel är att pengarna betalas ut mycket snabbt. Det är för detta syfte som de flesta smslån betalas ut.

Den andra situationen kan behöva förklaras lite närmare. Om du känner till något om bankernas privatlån vet du att minsta lånebelopp normalt är 20 000 kr. Behöver du låna till exempel 10 000 kr finns mindre anledning att låna 20 000 kr och dra på dig de kostnader som är förenade med det. Med ett smslån kan du i stället låna exakt 10 000 kr.