Låna med betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning är en notering i en privatpersons eller företags kreditinformation. Det utrymme noteringen tar i utdraget är blygsam, men dess påverkan på ekonomin kan vara mycket betydande. Betalningsanmärkningar försvårar många av de vanligare transaktionerna och engagemangen i vardagslivet. Till exempel blir det mer besvärligt att teckna abonnemang och att ansöka om lån.

Om du har en eller flera betalningsanmärkningar medför det dock inte per automatik att du är låst när det gäller att ansöka om smslån. Det finns ganska goda möjligheter att få en låneansökan beviljad, detta förutsatt att din privatekonomi i övrigt är sund och att du har en regelbunden inkomst från anställning eller egen firma.

smslån med betalningsanmärkningar

Att ansöka om smslån med anmärkning

Förekomsten av betalningsanmärkningar är hos många långivare ett stort varningstecken och dessa aktörer nekar helt ansökningar från personer som, oavsett anledning, har haft svårigheter med att uppfylla sina betalningsskyldigheter tidigare.

Andra långivare ser betalningsanmärkningar som en del av den totala kreditbilden. Hos dessa aktörer finns möjligheten att ansöka om smslån trots betalningsanmärkning och även att få lånet beviljat. Förutsättningen är att du blir godkänd enligt övriga för långivaren centrala parametrar.

För att långivaren ska få en bild av din ekonomi görs en kreditupplysning och utifrån den görs en kreditprövning. Ibland hämtas kreditupplysningen ut hos UC (Upplysningscentralen), men när det gäller snabblån är bland andra Creditsafe och Bisnode mer vanliga. Kreditupplysningar är sedan 2014 helt obligatoriska.

Visar det sig att långivaren anser att din ekonomi är tillräckligt sund och att förekomsten av betalningsanmärkningen inte bör äventyra dina möjligheter att betala tillbaka ditt lån kommer du att bli beviljad lånet.

Notera att du varken kan eller bör ansöka om ett smslån om du har en kvarvarande skuld hos Kronofogden.


OBS! Den person som söker skuldsanering och har ett betalningsutrymme ska betala till Kronofogdens betalningstjänst varje månad, istället för till den initiala borgenären. Kronofogden fördelar sedan de inbetalda pengarna mellan samtliga fordringsägare och betalar ut pengarna en gång per år. Förutom detta så instiftades en hel del andra förändringar i samband med den nya skuldsaneringslagen som trädde i kraft 2016. De viktigaste förändringarna hittar du på Kronofogdens hemsida.

Om du inte får låna med betalningsanmärkning

Om du ansöker om ett smslån med betalningsanmärkning, och får avslag på din ansökan, är det med all säkerhet på grund av att långivaren anser att du inte har tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att kunna återbetala lånet.

Alla kreditgivare är skyldiga att utifrån principen om god kreditgivningssed neka ansökningar från privatpersoner om har en sådan svag ekonomi att risk finns att lånet inte kan betalas tillbaka. Både Finansinspektionen och Konsumentverket /Konsumentombudsmannen utövar tillsyn av kreditgivningen och visar det sig att en långivare inte följer god kreditgivningssed kan sanktioner utfärdas.

Om du nekas ansökan om smslån ska du se det som vägledning och inte ett hinder. Om banker, finansbolag och kreditbolag inte anser att du är tillräckligt kreditvärdig för att kunna bli beviljad ett lån med din betalningsanmärkning bör du ta till dig detta faktum och börja se över din ekonomi. Kom också ihåg att det är ditt eget ansvar att säkerställa att din ekonomi är tillräckligt sund för att du ska kunna återbetala ett smslån.


Varför får man betalningsanmärkningar?

En betalningsanmärkning är som en prick i kreditupplysningsföretagens register som visar att du tidigare har haft problem med att uppfylla dina betalningsåtaganden. Anmärkningen fungerar som en varning till de företag hos vilka du ansöker om lån, abonnemang och hyresavtal. Betalningsanmärkningen innebär att dina förutsättningar försämras om du till exempel vill teckna ett mobilabonnemang eller hyra en lägenhet.

Betalningsanmärkningen registreras strax efter att en skuld hamnar hos Kronofogden och den gäller i tre år. Om flera av dina skulder går till Kronofogden kan det medföra att du får flera betalningsanmärkningar. För varje betalningsanmärkning du får försämras dina chanser att få ett smslån eller annat lån beviljat.

Läs mer om Betalningsanmärkningar hos Kronofogden


Minska risken att få betalningsanmärkningar

Det behöver inte vara svårt att se till att privatekonomin är tillräckligt god för att säkra att du kan betala tillbaka ett smslån. Det gäller bara att du är ärlig mot dig själv och realistisk när du gör din bedömning. Ett bra tips är att göra en budget där du ställer dina utgifter mot dina inkomster. Den summa som blir över är vad du har att röra dig med varje månad. Överstiger den summan vad smslånet kostar dig en månad har du utrymme att ansöka. Visar budgeten att du inte har råd att låna rekommenderar vi starkt att du avstår.

När du gör budgeten ska du vara mycket noga med att räkna med alla utgifter och ange ett så pass korrekt värde som möjligt. Lägg också gärna till en marginal för oförutsedda utgifter.