Skuldsanering

skuldsanering

Skuldsanering är ett verktyg för att hjälpa svårt skuldsatta privatpersoner att få en nystart i det ekonomiska livet. Kanske har man tagit på sig ett för stort bolån eller för många dyra sms lån med korta löptider. Det sker genom dels en nedsättning av den totala skuldbördan, dels obligatoriska betalningar till Kronofogden. Det är just också denna myndighet som administrerar allt kring verktyget skuldsanering.

Skuldsanering är inget nytt påfund. Emellertid finns helt nya regler på området. Den tidigare ganska strikta lagstiftningen, är sedan den 1 november 2016 ersatt av en mer generös lagstiftning som både gör det lättare att bli beviljad sanering av skulderna och underlättar för den skuldsatte vad gäller återbetalningarna.

Villkor och förutsättningar

Skuldsanering ska betraktas som en sista utväg för den som är svårt skuldsatt. Det handlar alltså inte om en quick-fix för privatpersoner som upplever att skuldbördan är lite betungande eller att räntekostnaderna för lån tar upp en stor del av den disponibla inkomsten.

Huvudrekvisitet för att kunna beviljas skuldsanering är att den som ansöker har en sådan stor skuldbörda att det inte finns någon möjlighet att betala av skulderna under överskådlig framtid. Situationen ska kort sagt vara mycket allvarlig.

Kronofogden tittar emellertid inte bara på skulderna i sig. Det finns nämligen också ett skälighetsrekvisit. Kronofogden ska undersöka hur skulderna har uppkommit och efterforska vilka åtgärder den sökande tidigare har vidtagit för att betala tillbaka och/eller undvika att förvärra situationen. Det krävs också att den som söker ska uppvisa en vilja att komma på rätt köl igen.

Processen steg för steg

Det finns ett antal steg i skuldsaneringsförfarandet. Det första är själva ansökan. När ansökan har kommit in till Kronofogden får en handläggare den på sitt bord. Uppfattar han eller hon att du uppfyller kraven kommer skuldsanering att inledas preliminärt. Normalt får du vänta ungefär två månader på besked. Bra att känna till är att du automatiskt får en betalningsanmärkning när Kronofogden meddelar sitt preliminära beslut. Vissa långivare godkänner dock smslån med betalningsanmärkningar.

I Kronofogdens inledande handläggning sker följande:
1. Beräkning av existensminimum för dig och eventuell familj
2. Sammanställning av kända skulder
3. Beslut om vad du preliminärt ska betala per månad.

Så fort du får beskedet kan du börja betala till Kronofogden (tidigare betalade man direkt till borgenärerna). Exakt vad månadsbeloppet blir i fortsättningen avgörs dock först efter att Kronofogden har fått in en komplett bild av vilka skulder du har. Då tar myndigheten ett slutligt beslut.

När skuldsanering har inletts är det bara de skulder som fanns vid tidpunkten för beslutet som ingår. Eventuella nya skulder ingår inte. Av det följer också att du ska betala vanliga räkningar som vanligt.

Skuldsaneringen pågår i de flesta fall under fem år. När denna tid har förflutit är du, förutsatt att du har betalat till Kronofogden enligt plan och inte dragit på dig nya skulder, helt skuldfri.

Skuldsanering för företagare:
Sedan den 1 november 2016 kan också företagare ansöka om skuldsanering. Reglerna riktar sig framför allt till småföretagare med enskilda firmor. Läs mer om skuldsanering för företagare hos Kronofogden.

Ansök själv eller ta hjälp av skuldrådgivare

Den nya skuldsaneringslagen från den 1 november 2016 syftar till att sänka tröskeln för att ansöka om skuldsanering. En regel som harmonierar med syftet är att du kan skicka in en ansökan direkt på nätet. På Kronofogdens webbplats finns bra information om hur du går tillväga. Naturligtvis kan du också, precis såsom gällde innan lagändringen, kontakta budget- och skuldrådgivaren på din kommun. Det är kostnadsfritt att gå den vägen och handläggaren kan hjälpa dig med allt som krävs för att ansökan ska bli komplett.