Bedrägeri

Identitetsstölder och bedrägeri blir allt vanligare, särskilt som det är fler och fler transaktioner som görs digitalt över internet. ID-stölder har alltid funnits och bedrägerier är lika gamla som människan, men i vår tidsålder går det snabbare än någonsin tidigare att kapa en identitet och till exempel ta lån och köpa saker på avbetalning i någon annans namn.

Det är viktigt för alla och envar att inse att det finns en ständig risk att drabbas av identitetsstöld och att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att förhindra att det sker. I den här artikeln beskriver vi vad identitetsstöld är, vad konsekvenserna kan bli och hur du kan göra för att skydda dig.

Identitetsstöld

Vad är identitetsstöld?

Identitetsstöld, eller ID-kapning med en annan benämning, är en handling genom vilken en person kommer över handlingar med vilka han eller hon kan genomföra affärstransaktioner i någon annans namn. Syftet med att stjäla någons identitet är i den absoluta majoriteten av fallen att dra nytta av möjligheten att nå ekonomisk vinning utan motprestation. Typiska bedrägliga beteenden efter ID-kapning är följaktligen att ta lån eller ansöka om kreditkort i annans namn, att beställa varor (till andra adresser) och att sätta in pengar på spelsidor online.


Skydda dig mot identitetsstöld

Identitetsstöld kan ske både i verkliga världen och digitalt och det gäller att du ser till att skydda dig i båda dessa världar. Här är en katalog av tips som du med fördel kan börja använda direkt.

I verkliga livet

 • Ha alltid full uppsikt över dina ID-handlingar, bankkort och kreditkort
 • Bestrid alla fakturor för varor/tjänster du inte har beställt
 • Kasta inte papper med personuppgifter i de vanliga soporna
 • Se till att ingen obehörig kan vittja din brevlåda

På nätet

 • Lämna aldrig uppgifter om din person eller dina bankkonton via e-post
 • Klicka inte på länkar i e-post som har skickats från en avsändare du inte känner igen
 • Om du besöker en webbutik eller en webbplats för finansiella tjänster, se till att det finns ett hänglås bredvid webbplatsen i adressfältet för att minimera risken för så kallad phishing
 • Använd olika lösenord för olika tjänster och byt dem ofta (använd gärna också mer svårforcerade lösenord)
 • Var lika noggrann med din säkerhet på mobilen och surfplattan som på datorn
 • Använd ett antivirus-program

Om ditt ID har blivit kapat

Det finns olika sätt att upptäcka om dina person- och/eller bankuppgifter har kommit i orätta händer. Ett exempel är att man ser att det dyker upp transaktioner på lönekontot som man inte själv har initierat. Ett annat är att man får hem en kopia av en kreditupplysning och ett tredje är att det dyker upp märkliga fakturor i brevlådan. Nedan är en kort checklista för olika situationer som du kan använda dig av.

Om ditt bankkort/kreditkort är borta eller du har misstanke om att uppgifterna används på nätet:
1. Spärra kortet genom att ringa till banken eller kortutgivaren
2. Be banken kontrollera transaktionerna
3. Polisanmäl bedrägeri genom ID-stöld (i det fall det har gjorts obehöriga transaktioner)

Om ID-kortet, körkortet eller passet är borta
1. Spärra kortet
2. Polisanmäl

Om du har fått en kreditupplysning
1. Spärra ditt personnummer hos alla kreditupplysningsföretag
2. Bestrid eventuella fakturor

Obehöriga köp

När det gäller obehöriga köp har grundregeln alltid varit så att konsumenten som blir drabbad ska anses ha brustit i sin aktsamhetsplikt om kortuppgifter eller andra betalningsuppgifter kommer i fel händer. Regleringen kring aktsamhetskravet finns bland annat i konsumentkreditlagens 24:e paragraf där det – mellan raderna – går att läsa att det krävs mycket för att en person som blir drabbad av bedrägeri via obehöriga köp inte ska anses ha varit oaktsam.

Regleringen är emellertid inte helt aktuell med dagens situation då vi gör en mycket stor mängd bankärenden, köp, med mera, digitalt. I fyra beslut hos Allmänna reklamationsnämnden i maj 2016 har konsumentkreditlagens skrivning i praktiken uppdaterats. På den ena sidan stod konsumenter som blivit drabbade av obehöriga köp där bedragare använt kortnummer med kod eller lösenhord för betalningstjänsten Verified by Visa och på den andra stod bankerna. ARN konstaterade i de fyra besluten att det måste vara banken/betalningstjänstleverantören som ska vara tvungen att bevisa oaktsamhet.

Det ska i sammanhanget noteras att ARN:s beslut inte ger rättslig praxis. Emellertid är besluten ett tecken på att ansvaret vid ID-kapningar, obehöriga köp, med mera i den digitala världen inte enbart ska anses ligga på konsumenten.


Försäkring och ID-bevakning

Det finns en del aktörer som erbjuder tjänster inom skydd för ID-kapning. Dessa går normalt under benämningarna ID-skydd eller ID-kontroll. I tillägg finns också ett försäkringsmoment kring ID-skydd i de flesta hemförsäkringar.

Hemförsäkring

ID-skydd i hemförsäkring är ingen sakförsäkring, vilket innebär att eventuell förlust inte kan täckas. Försäkringsbolaget är alltså inte skyldigt att ersätta dig om en bedragare gör inköp i ditt namn. Det som ingår i försäkringsmomentet är i stället rådgivning och rättsskydd. Närmare bestämt brukar det handla om:

 • Rådgivning kring hur du kan förebygga skada och begränsa uppkommen skada
 • Hjälp med att neka betalningskrav
 • Kostnader för ombud vid tvist om betalning (rättsskydd)

ID-skydd

ID-skydd som tjänst handlar framför allt om bevakning av information i de offentliga registren (Skatteverket och Kronofogden för att ta två exempel) samt kontroll av om kreditupplysningar har gjorts. Denna typ av tjänst erbjuds normalt av kreditupplysningsföretagen varav UC och Bisnode har de mest omfattande katalogerna av kontrollfunktioner. Rent praktiskt fungerar ID-skydd på så vis att du får meddelanden digitalt om kreditupplysningar görs eller om det görs någon ändring i ett offentligt register. Det är alltså upp till dig själv att reagera om du får meddelande om att uppgifter har ändrats.