Lånevillkor

Innan du skickar in en låneansökan kommer du uppmanas att läsa igenom och godkänna villkoren för det lån du vill ansöka om. Det är viktigt att du läser igenom dem och ser till att du förstår ungefär vad som står. Det finns grundläggande avtalsregler och standardskrivningar som gäller för alla långivare. Dessa följer av lag eller mer eller mindre bindande regleringar, så du löper inte risk att bli lurad. Emellertid finns det skillnader mellan långivare när det gäller kostnader, möjligheten att förlänga lån samt vilka uppgifter långivaren kan inhämta från andra än dig själv och kreditupplysningsföretaget.

Lånevillkor är ofta skrivna på ”byråkratsvenska” och att förstå alla klausuler helt och hållet är inte så enkelt. Därför har vi här sammanfattat de viktigaste punkterna på mer lättförståelig svenska.

Överens om lånevillkor

Villkor för att få låna

Villkoren du måste uppfylla för att få låna kan du normalt få reda på utan att lusläsa villkor. Det ligger i långivarens intresse att enbart få in ansökningar från dem som klarar de grundläggande kraven och därför presenteras de tydligt på flera platser på webbplatsen.

De grundläggande villkoren handlar i huvudsak om:

 • Ålder (minst 18 år, ibland äldre)
 • Deklarerad inkomst
 • Svenskt bankkonto och svenskt medborgarskap

Pris

När du tecknar ett smslån får du betala ett pris för lånet. Det består av antingen ränta eller avgifter, eller både och. Priset för ditt lån får du presenterat svart på vitt för dig vid ansökningsformuläret. I lånevillkoren preciseras reglerna kring prissättningen lite ytterligare, detta med hur ränta beräknas, hur priserna kan ändras, med mera. Vanligtvis återfinns dessa villkor i en bilaga.

Nedan följer några exempel på kostnader:

 • Ränta
 • Uppläggningsavgift
 • Ansökningsavgift (ovanlig)
 • Aviavgift
 • Dröjsmålsränta
 • Straffavgifter
 • Förlängningsränta
 • Inkassokostnader

Information för kreditkontroll

Långivaren har skyldighet att göra en omfattande kreditkontroll. Uppgifterna som ligger till grund för den inhämtas från ett kreditupplysningsföretag, men det kan krävas fler uppgifter än så. Om långivaren behöver mer information kan du åläggas att komma in med ytterligare upplysningar. Långivaren kan också kontakta din arbetsgivare för att inhämta fler detaljer.


Återbetalning

Du blir normalt informerad om hur återbetalning ska ske (autogiro, faktura, med mera) innan du skickar in ansökan. Det finns dock en rad detaljer och dessa återfinns i lånevillkoren. I villkoren ska det finnas skrivningar om hur du gör för att betala extra på lånet samt hur du gör för att betala tillbaka hela skulden på en gång. Det ska även finnas skrivningar om att du står risken för att betalning inte kommer fram.

Förlängning av lån har med återbetalning att göra, så allt kring eventuell förlängning ska du hitta i den här delen av villkoren. De möjliga alternativen och kostnaderna ska anges.


Om du inte betalar

Ett antal klausuler i låneavtalet handlar om långivarens rättigheter om du inte betalar. Kort sagt handlar rättigheterna om att långivaren får använda både sina egna möjligheter (förseningsavgift, dröjsmålsränta och inkasso) samt Kronofogdens maktmedel för att få tillbaka sina pengar. I den här delen finns också skrivningar om så kallad ”förtidig uppsägning”. Vad det betyder är att långivaren kan kräva in hela skulden med en gång om du är försenad med flera månadsbetalningar.


Långivaren kan sälja sin fordran

En viktig del av lånevillkoren handlar om överlåtelse av fordran. Vad det handlar om är att långivaren kan sälja vidare kravet på återbetalning. Om det sker ska du få meddelande om det och du ska sedan se till att betala till den nya ägaren av fordran.


Ångerrätt

Det är inte alla som känner till det faktum att det finns ångerrätt på smslån. Den som tecknar ett smslån har rätt att inom 14 dagar ångra avtalet. Det följer av lagstiftning, men detaljerna ska anges i klartext i lånevillkoren. I detaljerna hittar du bland annat info om när och hur du ska betala tillbaka och vad långivaren i övrigt kan kräva av dig vad gäller räntan.