Kvinnor sparar mindre än män

Kvinna i solnedgång

I en ny undersökning beställd av SBAB framkommer att en av tio kvinnor inte har några pengar sparade över huvud taget. För män är motsvarande siffra sju procent. Det är alarmerande siffror att så många kvinnor saknar sparade medel att använda om oförutsedda utgifter dyker upp eller om man måste genomgå en separation. Claudia Wörmann, som är boendeekonom på det statliga bolåneföretaget, menar att siffrorna är klart ”anmärkningsvärda”.

Förbättring jämfört med 2017 – men bara för män

Samtidigt som siffrorna kring sparandet är nedslående, målar SBAB:s undersökning för 2018 ändå upp en något ljusare bild av svenskarnas sparande än vad föregående års undersökning gör. I undersökningen för 2017 var det tolv procent av männen som uppgav att de inte hade någon buffert över huvud taget. För kvinnor är siffran emellertid densamma 2018 som för 2017.

Sparandet har generellt sett ökat bland både kvinnor och män under de senaste åren. Emellertid verkar det vara så att sparandet sker hos dem som redan så att säga är i gång med sparande och investeringar.

En buffert är livsviktig

Det kan vara många som tänker att det är onödigt att ha sparade pengar eftersom lön och eventuella bidrag faktiskt flyter in på lönekontot varje månad. Om det inte finns några sparade pengar kan dock varje oförutsedd större utgift försätta hushållet i stora problem. Det kanske inte finns just ”hundra anledningar” till att ha en buffert som Claudia Wörmann nämner i sin kommentar till SBAB:s undersökning, men nog finns det ganska många.

Ett tandläkarbesök, en reparation av diskmaskinen, en service av bilen – detta är bara tre exempel på lite större utgifter som kanske inte ryms i den vanliga månadsekonomin. Med en buffert blir utgifterna förmodligen klart hanterbara.

Separationer kostar pengar

En stor anledning till att det är särskilt bekymrande att så många kvinnor inte har något sparande är att kvinnor ofta får svårare att klara ekonomin vid en separation. Det beror på det enkla faktum att kvinnor normalt tjänar mindre än män.

En buffert kan göra det enklare att komma vidare efter separationen. Den kan också ge en större känsla av makt och ett större självförtroende. Det är två aspekter som man normalt inte brukar tala så mycket om, men som är väl så viktiga när det handlar om ekonomi.

Fyra snabba tips för sparande

Att spara till en buffert handlar mer om att undvika onödiga utgifter än att dra in på en mängd olika kostnader. Dessutom är det gamla talesättet ”alla bäckar små” mycket bra att ha i bakhuvudet. Här är fyra snabba tips för enkelt och smidigt sparande som över tid ger stor effekt.

1. Öppna ett sparkonto och sätt upp sparande via autogiro
Det första steget bör alltid vara att öppna ett konto för enbart sparande och sedan se till att pengar överförs från det privata kontot automatiskt varje månad.

2. Undvik avbetalning och betala alltid i tid
Räntor och avgifter för köp samt förseningsavgifter och påminnelseavgifter för försenade fakturabetalningar bör undvikas så långt det är möjligt.

3. Ta en köpfri vecka
En köpfri vecka kan ge en ganska rejäl slant som kan sättas in direkt på sparkontot. Under en köpfri vecka är det endast det absolut nödvändigaste som får inhandlas.

4. Rensa bland abonnemang
Det nya sättet att konsumera underhållning, till exempel via abonnemang på TV, nyheter och appar, kan kosta en hel del. Bara genom att skrota något abonnemang kan flera tusenlappar sparas varje år.

Källa till undersökningen: SBAB