Nya långivare förbättrar villkoren?

Sms lån har sedan begreppet myntades blivit för många synonymt med oansvarigt spenderande låntagare och förslagna och oärliga kreditgivare. Det har till och med gått så långt att sms lån har använts som metafor när något oansvarigt ska beskrivas, gärna då som en motpol till metaforens avsändares underförstådda hederlighet ska framhållas. Hur vederbörandes goda förmåga att hantera både sin egen ekonomi och trovärdighet när det gäller att anförtros andras ska intygas.

Även om det naturligtvis finns en hel del exempel på låntagare som bara sett nöjen och snabba pengar och inte sett eller velat inse sin egen del i lånekarusellen så betyder inte det att den nya flexibiliteten på lånemarknaden enbart är av ondo, tvärtom. Det finns och har funnits lånegivare som kanske inte varit så tydliga med vad vissa generösa erbjudanden egentligen inneburit för kunderna så innebär inte det att man verkar i en alltigenom suspekt bransch. Snarare är det så att branschen har all anledning att se om sitt hus och i synnerhet de aktörer som är nya på marknaden.

Den som idag vill etablera sig i branschen har stora fördelar då man från början kan skapa en bild av sig själva som både effektiva och hederliga. Sämre konkurrensfördelar kan man sannerligen ha och dagens kunder när det gäller sms lån har sannolikt fler fördelar än någonsin.

Ökad konkurrens till låntagarens fördel

Att det finns fler och fler aktörer på marknaden torde ha framgått för de flesta. Erbjudanden om snabba lån och fördelaktiga avgifter dyker upp i allt fler sammanhang och det är knappast ett tecken på att kundens ställning på marknaden har blivit sämre, tvärtom. I själva verket slåss fler och fler kreditgivare om låntagarna och detta innebär att de förstnämnda faktiskt inte har råd att föra någon bakom ljuset, i synnerhet inte nyblivna eller potentiella kunder.

För låntagaren innebär detta dels att man har fler aktörer att vända sig till, man har fler erbjudanden att ta ställning till och, inte minst, fler fördelar som man kan använda när man förhandlar med olika långivare. Om man är missnöjd med erbjudandet man får av den ena firman så har man flera att vända sig till. Idag när fler och fler, i synnerhet nystartade kreditgivare, dessutom erbjuder kundtjänst och rådgivning så innebär det att låntagaren så att säga kan spela ut de olika långivarna mot varandra.

Alla vill ha nöjda kunder – i synnerhet nya kreditgivare

Att starta ett företag, oavsett bransch, innebär i regel ett risktagande från den som ansvarar för det hela. En viss mängd av alla nystartade företag lägger ner verksamheten på ett ganska tidigt stadium. Det finns lika många anledningar till detta som det finns företag men den stora överskuggande anledningen är den att man helt enkelt inte lyckats få lönsamhet i verksamheten. En kreditgivare som inte antingen inte lyckats få tillräckligt med kunder eller/och inte lyckats behålla de man haft blir inte långlivad.

Därför har nya långivare större anledning att dels bevilja nya lån och dels skapa bättre villkor för låntagaren. Det är därför långt ifrån någon överdrift att påstå att de nya aktörerna när det gäller sms lån förbättrar branschen – i synnerhet för kunderna.