Sms lån i en självsanerande bransch

Sedan sms lån uppstod både som både som begrepp och som ett effektivt och revolutionerande alternativ på lånemarknaden så har det omgivits av en mängd rykten och uppfattningar, inte sällan negativa sådana. Människor som hamnat i skuldfällor upphör aldrig att vara något som fascinerar och engagerar, det finns till och med tv-program som avhandlar ämnet och en och annan tittare ser säkert fenomenet som underhållning.

I mångas ögon är sms lån själva sinnebilden av oansvarigt lånande och de aktörer som erbjuder sådana ses som suspekta. Det är inte ovanligt att begreppet används som metafor i exempelvis politiska debatter. Dock finns det mycket som talar för att en förändring är på gång och det är branschen själv som står för den. Att driva en verksamhet i en bransch som ses som suspekt är bara lönsamt en kort period och den som har långsiktiga intressen att bevaka ser naturligtvis till att hålla missförhållanden borta.

Kundtjänster blir allt vanligare

Sinnebilden av ett sms lån som en transaktion som är ordnad på bara ett par minuter är i allt väsentligt sann. Dock kan det bli så att man inte velat eller av andra anledningar kunnat sätta sig in i alla aspekter som rör lånet, man kanske har bildat sig en uppfattning om räntan som man tackat ja till och för tillfället nöjt sig med det. Detta kan ge upphov till oväntade och, i värsta fall, tråkiga följder längre fram. Dessutom kan man ju som människa missförstå eller bara behöva förtydliganden. Detta är bara några av alla exempel på aspekter som lett till att många nya, såväl som inte fullt så nya, aktörer som erbjuder sms lån numera kompletterar sina erbjudanden med en kundtjänst.

Dessa nya kundtjänster kan ses som ett tecken på att branschen är, eller i alla fall håller på att bli självsanerande när det gäller missförstånd och missförhållanden som har uppstått i samband med sms lån. Dessutom är det sannolikt att man på detta sätt når nya kundgrupper som tidigare ställt sig avvisande till sms lån just på grund av den knapphändiga kundkontakten. Om man vet att man kan komma med frågor och klargöranden senare så är sannolikheten större att man vågar ta steget från början.

Sms lån övertar traditionella bankers plats

Ett stående argument som traditionella utlånare länge torgfört är att det är tryggare att ta ett lån i exempelvis en bank då man som kund har en livs levande människa att förhandla med och inte bara ett tangentbord på en mobiltelefon och en internettjänst. Detta är ett argument som mer och mer kommit att, i viss mån, äta upp sig självt då fler och fler långivare, även de som erbjuder sms lån numera ställer kundtjänster till låntagarnas förfogande. Detta samtidigt som fler och fler traditionella utlånare allt oftare hänvisar till just sina internettjänster när man som låntagare vill ha råd och hjälp.

Detta är ännu ett tecken på dels att lånemarknaden utvecklas och förbättras, dels att de nya aktörerna, på fler och fler områden övertar de gamla bankernas plats.