Sms lån och nya möjligheter för arbetslösa

Att tala om sms lån som en möjlighet när det gäller arbetslösa kan vid första anblick te sig en smula magstarkt, kanske till och med motsägelsefullt. När man i media och andra sammanhang talar om att ansöka om sms lån utan inkomst så är det inte sällan, för att inte säga ofta, något som handlar om skrupelfria kreditgivare som skor sig på människor som inte förstått vad de gett sig in på. Även om sådana fall givetvis finns, och varje sådant fall är ett för mycket, så är det lite trångsynt att per definition se kreditgivare som ohederliga och cyniska och minst lika inskränkt att se tagare av sms lån som någon slags okunnig individ som mer eller mindre omedvetet ödelägger sin ekonomi.

Arbetslösa är en annan kategori människor som man ofta reducerar till offer och utsatta, att ta in sms lån i ekvationen kan därför tyckas dubbelt skadligt men så behöver det inte vara. Tvärtom finns här möjligheter som man bör titta närmre på.

Utsatt läge

Det är sant att man är i ett utsatt läge när man är arbetslös, lika så om man är skuldsatt. Man bör i bägge fallen vara mycket försiktig eftersom utsatta situationer har en tendens att söka sig till varandra. Att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden är i mångt och mycket ett heltidsjobb och de skulder man har är en del av ens ekonomi som man inte får glömma bort att alltid ha i åtanke när man till exempel gör investeringar i hemmet eller tar andra lån.

Att ta ett sms lån kan låta som ett enkelt sätt att förvärra ett redan utsatt läge men faktum är att det kan användas till den arbetslöses fördel på en mängd områden.

Användningsområden

Det finns minst lika många situationer som det finns låntagare och att som arbetslös ta ett lån är givetvis alltid, i någon mån, ett risktagande. Dock kan situationer uppstå när ett mindre lån faktiskt avgör om man ens ska kunna ta ett jobb. Ta till exempel en ung människa som aldrig varit på arbetsmarknaden och därför inte har rätt till A-kassa. Säg att vederbörande blir lovad ett jobb men att detta jobb, eller i alla fall första löneutbetalningen ligger en bit fram i tiden. Att klara sig under denna tidsperiod kan handla om förhållandevis små summor men likväl summor man inte har och summor som en vanlig bank inte är villig att ställa upp med.

En liknande situation kan uppstå om någon har varit sjukskriven en längre period och hamnar i ett glapp mellan utbetalning av sjukpenningen och första löneutbetalningen.

I dessa fall förvandlas med ens denna typ av lån från ett risktagande till en trygghet, även om man givetvis får stå med de utgifter som ett lån ovillkorligen medför.

Att tänka på

För den som är arbetslös och tar ett sms lån gäller naturligtvis samma regler som för vanliga löntagare. Givetvis ska man tänka på samma saker, som till exempel den egna ekonomin. Hur ser den ut i nuläget, vid tiden för lånet? Hur kommer den att se ut i framtiden, när lånet ska återbetalas? Vad innebär räntekostnaderna?

Om jag går från bidrag till anställning och behöver låna pengar som ska täcka tiden däremellan, hur mycket behöver jag egentligen? Vad är jag beredd att avstå ifrån under den första tiden som anställd så att lånen kan betalas igen?

Tänker man klokt och planerar väl så kan sms lån, tvärtemot vad många tror, vara en del av det som hjälper den arbetslöse tillbaka till arbete.