Stärkt konsumentskydd för sms lån i USA

smslan-lagar

Konsumentskydd är något som kommer allt mer på tapeten och lagstiftande församlingar världen över verkar tävla i vem som kan genomföra de hårdaste regleringarna till förmån för konsumenterna. Det handlar om såväl finansiella tjänster och resor som märkning på leksaker och en rad andra områden. Även i USA, kapitalismens högborg, pågår en utveckling mot ett stärkt konsumentskydd, och just nu är det fenomenet payday loans (samma sak som sms lån i Sverige) som är föremål för de flesta återgärder på både policy- och lagstiftningsnivå.

Det var i USA som snabblån/sms lån uppfanns en gång i tiden. Opportunistiska långivare märkte att det fanns en marknad för kortfristiga lån för att täcka upp i hushållsbudgeten fram till nästa lönecheck. Det är också i USA som denna form av lån har varit som mest utbredd genom åren.

Krav på kreditkontroller

Regleringen kring payday loans är idag mycket grundläggande och det är i princip bara de gängse avtalsrättsliga reglerna som styr. Det vill nu myndigheten/institutionen Consumer Financial Protection Bureau ändra på. Ett arbete som har pågått under cirka ett års tid har mynnat ut i skarpa krav på federal styrning av konceptet med payday loans. Det är framför allt skyldigheten att göra kreditkontroller som myndigheten pekar på i sitt förslag till utökad reglering. Idag finns inget direkt krav på långivarna att utföra mer uttömmande granskningar av en låntagares ekonomi och det kan naturligtvis få till följd att personer som har en mycket låg betalningsförmåga ändå får ett lån utbetalt.

Att styrningen föreslås vara federal betyder att reglerna ska gälla i alla landets 50 delstater och bara det är en tydlig hint om att myndigheterna menar allvar. Det är nämligen inte särskilt många frågor som inte lämnas åt respektive delstat att besluta om enligt eget skön.

USA är långt bakom Sverige

De regler som USA är på gång att införa på federal nivå är redan på plats i Sverige. Det var i juni för två år sedan som det fördes in i lagen att långivare inom sms lån inte bara ska iaktta god kreditgivningssed i alla led, utan också genomföra en kreditkontroll på ett så noggrant sätt att det i princip krävs en kreditupplysning som grund. Även i andra relaterade frågor – ångerrätt, långivarens informationsplikt, krav på redovisning av effektiv ränta, med mera – ligger Sverige mil före USA.