Nya regler för påminnelser

Många av dem som har betalningsanmärkningar i Sverige idag har fått dem på grund av avgifter och räkningar från stat, landsting och kommun. Anledningen är att dessa aktörer (de offentliga) inte behöver skicka ut betalningspåminnelser och inte heller behöver gå vidare med inkasso. Exempelvis en obetald räkning för underhållsstöd kan alltså skickas direkt till Kronofogden med de mycket negativa konsekvenser som följer.

Oroat par

Detta är ett problem som regeringen har försökt lösa genom ändringar i två lagar. Det handlar om offentlighets- och sekretesslagen samt kreditupplysningslagen. Den bärande tanken med ändringarna är att det ska bli svårare att få vad Kronofogden kallar ”orättvisa” betalningsanmärkningar.

Här bjuder vi på en analys av den nya lagstiftningen med de effekter den förväntas ge.

Krav på påminnelse

För fakturor för exempelvis underhållsstöd, böter, obetalda skatter med mera, gäller sedan den 1 december 2018 att den offentliga sektorn inte kan skicka ett ärende vidare direkt till Kronofogden. I stället måste kommuner och staten först skicka en påminnelse. Genom denna åtgärd förväntar sig regeringen att antalet ”orättvisa” betalningsanmärkningar minskar.

Vad är det då som är just orättvist i sammanhanget? Jo, det handlar om skillnaden mellan vad som gäller för en räkning/faktura från ett företag och en faktura från det allmänna. Den absoluta majoriteten av företag skickar både en och två påminnelser för att sedan eventuellt gå vidare med inkasso och därefter Kronofogden. En privatperson har alltså normalt en tids respit med betalningen. Det gäller för såväl smslån som abonnemang, fakturor från hantverkare med mera.

Notera att företagen dock inte är tvungna att skicka påminnelser. De kan lika gärna gå till Kronofogden direkt. Det är dock en mer besvärlig process, och en som dessutom inte direkt ger positiva omdömen från kunderna.

Numera måste också kommuner, landsting och staten skicka betalningspåminnelser för obetalda räkningar i allmänna mål. Effekten blir att en skuld inte kan ge en betalningsanmärkning förrän en påminnelse har skickats ut. Avitiden är 14 dagar.

Observera: Sedan tidigare gäller att påminnelser måste skickas ut för obetalda fakturor för studielån och parkeringsböter.

Kronofogden måste utreda adress

Inte sällan uppkommer en betalningsanmärkning på grund av att post helt enkelt skickas till fel adress. Den som är betalningsskyldig får därmed inte meddelande om att det finns en skuld att betala. Typexemplet är om en person har flyttat men inte ännu har ordnat med eftersändning av post.

Den nya lagstiftningen ålägger Kronofogden att utreda faktisk adress i det fall en avi från myndigheten inte kan levereras och därmed kommer i retur. Tidigare kunde Kronofogden leverera ut information om obetalda skulder till kreditupplysningsföretagen direkt, men numera gäller att uppgifterna får skickas endast om skulden inte är betalad när kravet skickats till rätt adress.

Olika regler för olika ärenden

De nya lagreglerna är helt klart till fördel för oss privatpersoner. Risken att råka ut för en ”orättvis” betalningsanmärkning blir helt enkelt mindre. Samtidigt ger ändringarna inte alls något komplett skydd. Det finns fortfarande specialregler för olika myndigheter och andra offentliga aktörer.

Detta skapar oreda. En privatperson anses helt enkelt behöva hålla reda på en väldig mängd specialregler i sin vardag. Visserligen undviks alla problem om betalning sker i rätt tid, men i ett konsumentperspektiv är den nuvarande ordningen varken enkel eller transparent.

Dessutom finns en avgörande diskrepans mellan det offentliga och privata företag. Lagen säger att ett företag kan skicka ut en påminnelse och att avgiften i så fall får vara högst 60 kr. På samma sätt gäller att ett företag kan skicka vidare till inkasso till en avgift på 180 kr. För det offentliga gäller helt andra regler och belopp.

Här är några exempel på vad som gäller för olika specifika ärenden.

  • CSN har en skyldighet att skicka ut en påminnelse vid obetald skuld på studielån. Avgiften är mycket hög, nämligen 450 kr. Skyldigheten gäller faktiskt två stycken påminnelser, det vill säga 900 kr totalt. Först om räkningen inte betalas efter två uppmaningar går ärendet vidare till Kronofogden.
  • Transportstyrelsen tar ut infrastrukturavgifter och trängselskatt för olika genomfarter i Sverige. Den som inte betalar i tid får betala så kallade tilläggsavgifter, vilka kan likställas med påminnelseavgifter. Dessa är på mellan 300 – 500 kr.

Påminnelser och inkasso för smslån

Ett smslån som har förfallit till betalning ska betalas inom mycket kort tid för att en påminnelse inte ska skickas ut. De flesta långivare är snabba med att skicka ut påminnelser.

Avgiften som kan adderas till skulden är egentligen valfri, men alla långivare tar ut den. 60 kr är maximal påminnelseavgift enligt lagen och det är ungefär det belopp det handlar om i branschen.

Om betalning inte sker inom ett par veckor skickas ärendet sedan vidare till inkasso. I samband med det läggs ytterligare 180 kr till totalskulden.

Först om indrivningen via inkasso inte ger resultat får ärendet gå vidare till Kronofogden. Effekten blir att skulden drivs in av myndigheten samt att en betalningsanmärkning listas på kreditupplysningen.

Ett sätt att få extra respit utan att behöva betala påminnelseavgift är att ansöka om förlängning av smslån. Det är möjligt hos de flesta långivare. Antingen ansöker man om extra betalningstid på en eller ett par veckor, eller så skjuter man på en del av den obligatoriska betalningen (gäller för kreditkonton).

Hur många har betalningsanmärkningar?

Antalet betalningsanmärkningar är idag ungefär lika många som under brinnande finanskris för tio år sedan. Sedan 2013 har antalet emellertid minska. Antalet personer som har en eller fler betalningsanmärkningar är cirka 490 000, det vill säga knappt fem procent av befolkningen.

Några siffror på hur många som kan komma undan en betalningsanmärkning utifrån de nya lagreglerna har inte presenterats. Det är därför svårt att ge en bild av hur konsekvenserna faktiskt blir. Förmodligen gör Kronofogden någon slags uppföljning av situationen efter 2019.