Nyheter

Ränteavdrag för 100 miljoner för snabblån

För alla kostnadsräntor finns möjlighet att göra ränteavdrag. Det gäller såväl bolån på ansenliga summor som snabblån på betydligt mindre belopp. Alla långivare är skyldiga att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket med uppgifter om debiterad ränta och detta belopp kvittas sedan mot inbetald skatt i deklarationen vilket ger lägre skatt totalt sett. För ett enskilt snabblån […]

Låneförmedlaren Trustbuddy i konkurs

Tvärtemot vad namnet på låneförmedlaren signalerat så har det kring den omtalade firman uppdagats oegentligheter och företeelser som drabbat trovärdigheten för Trustbuddy så hårt att man nu har gått i konkurs. Det var efter att bolaget upptäckt vad man kallar ”allvarliga oegentligheter” som det konstaterades att fortsatt verksamhet inte är möjlig. Vad som kommer att […]

Samla dina sms lån

Det är länge sedan alla hade en bank som hanterade i princip alla ens ekonomiska förehavanden. Den ökade flexibiliteten på lånemarknaden och det faktum att fler har tillgång till den har sedan länge ändrat detta. I och med att fler och fler erbjuder lån, inte bara traditionella banker, så har det blivit så att de […]

Sms lån och nya möjligheter för arbetslösa

Att tala om sms lån som en möjlighet när det gäller arbetslösa kan vid första anblick te sig en smula magstarkt, kanske till och med motsägelsefullt. När man i media och andra sammanhang talar om att ansöka om sms lån utan inkomst så är det inte sällan, för att inte säga ofta, något som handlar […]

Nya långivare förbättrar villkoren?

Sms lån har sedan begreppet myntades blivit för många synonymt med oansvarigt spenderande låntagare och förslagna och oärliga kreditgivare. Det har till och med gått så långt att sms lån har använts som metafor när något oansvarigt ska beskrivas, gärna då som en motpol till metaforens avsändares underförstådda hederlighet ska framhållas. Hur vederbörandes goda förmåga […]

Sms lån i en självsanerande bransch

Sedan sms lån uppstod både som både som begrepp och som ett effektivt och revolutionerande alternativ på lånemarknaden så har det omgivits av en mängd rykten och uppfattningar, inte sällan negativa sådana. Människor som hamnat i skuldfällor upphör aldrig att vara något som fascinerar och engagerar, det finns till och med tv-program som avhandlar ämnet […]

Handel med skulder från sms lån

Den ökande mängden aktörer på marknaden och det stigande sammanlagda värdet på de summor som branschen omsätter har lett fram till dels en ökad omsättning för de befintliga verksamheterna och dessutom till att flera nya sorters företag har framträtt. De låntagare som haft otur eller varit oförsiktiga nog att skuldsätta sig över sin betalningsförmåga riskerar […]

Nya krav för sms lån

De i ständigt ökande antal aktörer av sms lån som idag figurerar på lånemarknaden har inneburit en ökad flexibilitet i det stora hela och ökad tillgänglighet för kunden. Låntagare som tidigare av en eller annan anledning inte haft tillträde till marknaden har nu fått möjligheter som var avsevärt färre förunnat för inte alltför länge sedan. […]